A R T I K E L E N

871 De verschijnselen Trump en Sanders. Woede en frustratie bij Amerikaanse kiezers en mogelijke parallellen met gebeurtenissen in Europa
Andrew Winnick
Wat zijn de bronnen van het electorale succes van Donald Trump en Bernie Sanders? Wat zijn de oorzaken van de sociaaleconomische druk in de VS? Met welke politieke programma’s willen Trump en Sanders tegemoet komen aan de bezorgdheden van hun kiezers? Andrew Winnick geeft een helder overzicht. Ten slotte schetst hij parallellen met wat er gebeurt op veel plaatsen in Europa.
882 ‘Het gedogen van meningen waarvan men een afkeer heeft’
Marc Kregting
Moet er paal en perk gesteld worden aan het schofferen van bepaalde mensen of gelovigen? Nee, stellen Paul Cliteur en Dirk Verhofstadt in hun Atheïstisch Woordenboek: zonder vrije meningsuiting geen democratie. Ze beroepen zich op de Verlichting, die zelfkritiek en tolerantie propageerde. Toch kan in het samenlevingsmodel van het Nederlands-Vlaamse duo niet iedereen meedoen. De Amerikaans-joodse filosofe Susan Neiman, ook door de Verlichting geïnspireerd, betoogt echter dat universalisme zonder uitsluiting mogelijk is.
894 De figuur van de Messias in het denken van Giorgio Agamben. Gelijkenis en verschil met Jacques Derrida
Georges De Schrijver
Dit is het vijfde artikel van deze auteur over de Italiaanse filosoof Giorgio Agamben. Het herneemt thema’s als Agambens kritiek op de wet, de Messiaanse buitenkrachtstelling van de wet en de viering van de sabbatrust, en toont de samenhang aan van deze thema’s door ze te contrasteren met Jacques Derrida’s maatschappijkritische invulling van de Messiaanse droom. Waar Derrida een oudtestamentische proteststem laat horen (opkomen voor ‘weduwen en wezen’), schetst Agamben een door de komst van de Messias ingeluide wereld van nieuwe mogelijkheden: bevrijd van de dwang van de wet, geniet de mens intens van een krachtenpotentieel dat hem geheel bij zichzelf doet zijn.
906 Waarheid – Opstand – Weerstand. De roeping van de kunstenaar in een bloederige tijd
Jan Koenot
Opvallend vaak worden bezoekers van tentoonstellingen geconfronteerd met de gruweldaden van de huidige wereld. Terwijl de beeldenvloed van de media onmacht en versuffing genereert, reageren kunstenaars door foto’s uit de actualiteit te verwerken of er hoopgevende gebaren tegenover te plaatsen. Kunstwerken nodigen uit tot bezinning en diepgang, werken openheid en verstandhouding in de hand. Zonder cultuur maak je geen menswaardig samenleven. En wanneer verblinding en brutaliteit toenemen, wordt kunst pas echt onmisbaar.
917 Emile Verhaeren, een Vlaamse Walt Whitman of een Vlaamse Neruda?
Stefaan Van den Bremt
Honderd jaar geleden kwam Emile Verhaeren (1855-1916) in Rouen om het leven. Met hem verdween de vreedzame anarchist die een poëtische stem gaf aan de arbeidersbeweging, al betekende de Eerste Wereldoorlog het feitelijke failliet van de Tweede Internationale. Van overtuigd Europeaan en kosmopoliet leek de dichter veranderd in een patriottische ijzervreter. De verbale geweldenaar Verhaeren wordt vaak vergeleken met de vitalist Walt Whitman, net zoals de Chileen Pablo Neruda met wie de Franstalige Vlaming Verhaeren opvallende parallellen vertoont.

F O R U M

927 De grote verwarring
Harold Polis
934 Niet onopgemerkt gebleven… Een biografie van Tine Halkes
Herman Simissen
939 Wie wordt de Vlaamse Russel Kirk?
Niels Morsink

P O D I U M

945 Het politieke is persoonlijk (of omgekeerd)
Klaas Tindemans
950 Russische zielkunde. Over Sergeant Bertrand van Aleksandr Skorobogatov
Stijn Geudens
954 Van Morgenland naar Avondland. 6. Els Opsomer en Mounira Al-Solh
Annemarie Estor