D R I F T

867 David en Goliath in het asielcentrum
Annemarie Estor

A R T I K E L E N

870 Donald Trump en de federale overheid
Andrew Winnick
De Amerikaanse president Donald Trump en Republikeinse Congresleden hebben een aantal voorstellen gedaan voor ingrijpende hervormingen. Deze betreffen de gezondheidszorg en de ziektekostenverzekering, de belastingen, het schuldenplafond, en de wet ter bescherming van de consument, de zogeheten Dodd-Frank Law. Wat is de betekenis van deze voorstellen?
881 Hoewel, echt zeker ben ik niet
Jean Paul Van Bendegem
Enkele filosofen zijn in Streven met elkaar in discussie geraakt. Moet de ideale denker onbevreesd aan alles twijfelen? Volgens Benjamin De Mesel niet: redelijkheid is ook weten wat niet te betwijfelen. In antwoord op De Mesel benadrukte Guido Vanheeswijck dat veel zekerheden tijd- en plaatsgebonden zijn: wat nu voor ons onbetwijfelbaar lijkt, is dat in de toekomst misschien niet meer. Jean Paul Van Bendegem gaat in deze bijdrage nog een stapje verder: zelfs schijnbaar tijdloze zekerheden als ‘2+2=4’ kunnen in bepaalde contexten betwijfeld worden.
891 Jean Ladrière (1921-2007). De articulatie van betekenis in wetenschap en religie
Kris De Boel
Dit is een filosofische bijdrage aan het nadenken over waarheid en betekenis, zowel in een wetenschappelijke als in een godsdienstige context. Uitgangspunt is het denken van de Franstalige Belgische filosoof Jean Ladrière (1921–2007) die in zijn werken pleit voor een wederzijds respect tussen wetenschappelijke logica en religieus discours, zodat de eigenheid van beide ‘taalspelen’ wordt erkend en het ene ‘taalspel’ niet ondergeschikt wordt gemaakt aan het andere.
903 Atheïstische voormalige moslims
Johan Leman
Over moslims die atheïst worden is niet veel bekend. Dit artikel brengt een selectie uit levensverhalen van twaalf voormalige moslims in ons land die zich vandaag expliciet atheïst noemen. In de meeste gevallen gaat het om een intellectueel en/of affectief breekpunt bij jonge mensen. In enkele gevallen gaat het om etnischeminderheidsmilitantie die zich afzet tegen een Arabisch-islamitische dominantie. Motieven kunnen door elkaar lopen en elkaar versterken.
915 ‘Doe het zelf’ in de stad. Over participatie, politiek en esthetiek
Ginette Verstraete
De afgelopen jaren is participatie een sleutelwoord geworden in politiek, kunst en cultuur. Van Mark Ruttes ‘participatiesamenleving’ tot David van Reybroucks G1000, tot het doe-het-zelven in culturele domeinen zoals kunst en urban design: theorieën en praktijken van burgerparticipatie zijn op grote schaal opgekomen in de Lage Landen. In deze bijdrage wordt het discours over burgerparticipatie besproken en wordt de vraag gesteld hoe kunst en design een kritische bijdrage kunnen leveren aan het debat.

F O R U M

927 Nooit meer Claudel
Harold Polis
933 ‘Cultuur als een politieke daad’. Over Retour San Sebastian van Sarah De Mul
Herman Simissen

P O D I U M

938 Sheila Cussons (1922 – 2004). Mistieke digteres van die Afrikaanse letterkunde
Annemarié van Niekerk
945 Wanneer moet je een dijkje spuiten? Over twee dichtbundels van Maartje Smits
Lies Van Gasse

B O E K E N

Laurens ten Kate en Marcel Poorthuis (red.), 25 eeuwen theologie. Teksten, toelichtin¬gen* Marli Huijer, Leve de publieksfilosofie! Belevenissen van een Denker des Vaderlands * Jeroen Vanheste, Denkende romans. Literatuur en de filosofie van mens en cultuur * David Keuning, Bouwkunst en de Nieuwe Orde. Collaboratie en berechting van Neder¬landse architecten 1940–1950 * Wassily Kandinsky, Het geestelijke in de kunst.