Geachte Lezers,

 

Langzamerhand wordt het een traditie om in de eerste update van het nieuwe jaar terug te blikken op het afgelopen, en vooruit te kijken naar het komende jaar.

Streven Vrijplaats wil, zoals bekend, de traditie van het gedrukte tijdschrift Streven inhoudelijk proberen voort te zetten. Juist daarom was het plezierig, dat we in het afgelopen jaar weer twee gedrukte uitgaven konden uitbrengen. In mei presenteerden we de bundel Zwart wit woke. Op zoek naar nuance, in samenwerking met de Leerstoel Rector D’Hanis en met UCSIA. De presentatie van de bundel, op 10 mei in Antwerpen, werd druk bezocht, en het debat over het onderwerp was meer dan boeiend. Onze dank gaat dan ook – nog eens! – uit naar de partners met wie we deze bundel konden maken en presenteren. In december volgde de presentatie van het derde katern dat we mochten maken in samenwerking met de Leerstoel Economie van de Hoop van de Universiteit Antwerpen en, opnieuw, met UCSIA. Het katern is ook verspreid met Trends. Veel dank aan de verantwoordelijke hoogleraar prof. H. Opdebeeck en aan coördinator Brecht Daneels – zonder de inzet van beiden was dit katern er niet gekomen. We hebben de samenwerking met hen in de afgelopen drie jaar ervaren als heel prettig en vruchtbaar.

Het moge duidelijk zijn, dat we als redactie van Streven Vrijplaats ook in de toekomst zonder meer open staan voor dergelijke vormen van samenwerking!

De redactie zelf heeft in de loop van het afgelopen jaar versterking gekregen van Lennart Fernandes en van Khalid El Jafoufi, met wie we tot een mooie en vruchtbare samenwerking hopen te komen – ook hier een hartelijk welkom aan hen.

Het zal u inmiddels bekend zijn dat Streven Vrijplaats geheel wordt gedragen door vrijwilligers, en niet beschikt over vaste inkomsten: we zijn afhankelijk van de giften van gulle gevers. Het sterkt ons, dat we in 2022 voldoende mochten ontvangen om onze activiteiten in 2023 te kunnen voortzetten. We zullen uiteraard proberen het vertrouwen dat uit deze giften spreekt niet te beschamen – en we hopen dat we ook in 2023 weer wat ondersteuning van onze lezers mogen ontvangen.

Rest mij niets dan u namens alle leden van de redactie en redactieraad alle goeds voor 2023 te wensen – met name ook een goede gezondheid, en veel leesplezier op Streven Vrijplaats.

 

Herman Simissen

Hoofdred. Streven Vrijplaats