Frans Kurris

Indrukken van een toneel-festival

Het merkwaardige van het toneelfestival dat van de zomer in Avignon is gehouden, bestond voornamelijk hierin dat het nadrukkelijk geëngageerde, het vormingstoneel als zodanig, op de achtergrond raakte en dat het poëtische in het toneel sterk op de voorgrond trad.

verschenen: Oktober 1974, blz. 22

jaargang: 42/01