Frank Willaert

Welke universiteit willen wij?

Voor zover ze al ooit oases van rust en belangeloosheid geweest zijn, in de kenniseconomie moeten universiteiten presteren. Maar zijn schijnbaar objectieve criteria wel op alle wetenschappen en docenten toe te passen, in hoeverre dekken kwantiteit en kwaliteit elkaar, en vooral: welke vooronderstellingen liggen ten grondslag aan rendementseisen? De auteur weigert te vervallen in cultuurpessimisme en nostalgie, hij doet bewust subjectief voorstellen om wetenschap op zinvolle wijze terug in de samenleving te krijgen.

verschenen: Juli 2007, blz. 615

jaargang: 74/07