Op maandag 30 augustus jl. is pater Geert Boeve sj in Boechout overleden, op de gezegende leeftijd van 96 jaar. Niet voor alle lezers van Streven zal bekend zijn, hoe groot zijn betekenis en verdiensten voor het blad zijn geweest. Vanaf 1967 heeft hij ruim veertig jaar de meest uiteenlopende activiteiten voor Streven verricht – als auteur, als redacteur, als vertaler. Maar bovenal leidde hij het secretariaat van het blad: hij was de eindverantwoordelijke voor de boekhouding en de administratie, hij verzorgde de contacten met overheidsdiensten, hij overlegde met de drukker van het tijdschrift. Controles van de belastingen, de arbeidsinspectie en de bedrijfsrevisor – hij leidde Streven er met vaste hand doorheen. En dit alles in grote rust, en met een bescheiden glimlach. Zo was hij voor hoofdredacteuren als Frans Van Bladel, Hugo Roeffaers en Jan Koenot een rotsvaste steun, altijd op de achtergrond aanwezig om te helpen bij het voorkomen van problemen, en die op te lossen als ze onverhoopt toch ontstonden.

Streven is Geert Boeve buitengewoon veel verschuldigd – we gedenken hem in grote dankbaarheid.

 

Herman Simissen

Hoofdred. Streven