291 Frans Van Bladel-Essayprijs 2015. Getuigen zijn zelden helden
Redactie

D R I F T

292 Big Data
Walter Weyns

D O S S I E R

294 Religieuze pluraliteit op school
Op dinsdag 18 november 2014 hield UCSIA een studiedag voor leerkrachten islam en rooms-katholieke godsdienst, over pluraliteit en meerstemmigheid tussen en binnen de beide religies. Vragen die aan bod kwamen waren onder meer: Wat is interne pluraliteit binnen het rooms-katholicisme en de islam? Welke religieuze pluraliteit ervaren jongeren in Vlaanderen vandaag? En wat betekent deze interne levensbeschouwelijke pluraliteit voor de interlevensbeschouwelijke dialoog? Strevenvroeg de sprekers om een artikel naar aanleiding van deze dag en publiceert tevens een beschouwing van Aleid Truijens, die zich na de aanslag op Charlie Hebdo afvraagt of de school de taak heeft om radicalisering tegen te gaan.
294 Pluralisme en de islam. Omgaan met interne en externe meerstemmigheid en ambiguïteit
Arnold Yasin Mol
300 Speuren naar de spiritualiteit van interreligieus leren. Een opdracht voor de lerarenopleiding?
Bert Roebben
309 Vertrouwen cultiveren en angst overwinnen
Hans Van Crombrugge en & Naïma Lafrarchi
315 Charlie en de gedachtenpolitie. Goed of fout in een plotselinge oorlog
Aleid Truijens

A R T I K E L E N

323 Antwerpen en zijn Joden. Een korte filosofische en politieke archeologie
Ludo Abicht
De Joodse aanwezigheid in Antwerpen gaat terug tot de twaalfde eeuw. Ook tijdens de Renaissance was de internationale haven een forum voor de uitwisseling van diverse culturen. Plantin en Moretus drukten hier de eerste polyglotte Bijbel. De legendarische ontmoeting tussen Thomas Morus en een zeeman in het huis van Pieter Gillis vormde de aanleiding tot zijn essay over Utopia en in het park Den Brandt staat een fontein van Walter Schott, waarvan één kopie in New York staat en een derde kopie door de nazi’s gestolen werd uit de tuin van het huis van de filosoof Ivan Illich in Wenen.
334 Humanitas in een wereld van Titanen
Wim Verbaal
Welke taak is er nog weggelegd voor de klassieke Europese opleiding (de humaniora) in de technocratische vorm die de huidige wereld aanneemt? Als onze tijd een ‘nageschiedenis’ is, een ‘nieuwe prehistorie’ (Pier Paolo Pasolini) die beheerst wordt ‘door Titanen’ (Ernst Jünger), wat kan dan nog de rol en de betekenis zijn van de laatste restanten van de klassieke vorming?
345 De verboden kruiswegen van Albert Servaes en Aad de Haas
Jos Pouls
Rond 1920 vond een van de grootste kunstdebatten van de twintigste eeuw plaats. Het onderwerp daarvan waren de gruwelijke tekeningen die Albert Servaes als kruisweg had gemaakt voor het kerkje van Luithagen. De kerkelijke overheid was erg kritisch. Want hoe konden eenvoudige gelovigen een menselijk wrak als hun goddelijke verlosser zien? Direct na de Tweede Wereldoorlog herhaalde de geschiedenis zich rond de kruisweg van Aad de Haas in het Nederlandse Wahlwiller.

F O R U M

356 In het land waar niets is wat het lijkt
Annemarie Estor
361 De barbaren komen! Over laatantieke en moderne migranten
Toon Van Houdt
366 Marcus Gabriel en de wederopstanding van het realisme in de filosofie
Frederik Polfliet

P O D I U M

370 Smart and Famous: beroemde Britse breinen in de bioscoop
Erik Martens
376 Jozef en zijn broers. Meesterwerk van Thomas Mann eindelijk vertaald
Panc Beentjes