D R I F T

195 Een halve eeuw later: op naar mei ‘18?
Ludo Abicht

A R T I K E L E N

197 L’Italia balla! (van Il Gattopardo tot La Grande Bellezza)
Maarten Van Alstein
Italië danst. Van het grote bal in Il Gattopardo van Giuseppe Tomasi di Lampedusa en Luchino Visconti tot de nachtelijke feesten in La Grande Bellezza van Paolo Sorrentino, van het ontstaan van de Italiaanse eenheidsstaat in 1861 tot de hedendaagse crisis waarin het land zich bevindt, van Don Fabrizio, prins van Salina, tot Jep Gambardella: de grote schoonheid van Italië blijft, terwijl een blik achter de façaden een getroebleerde politieke en sociale geschiedenis toont.
210 De geest van Mussolini. Een bezoek aan Predappio
Luc Rasson
Hoe gaat Italië om met de erfenis van het fascisme? In Predappio kun je Mussolini’s geboortehuis bezoeken en de villa waar hij in het Interbellum woonde met zijn familie. Op het kerkhof brengen neofascisten ongestoord een groet aan hun leider voor zijn verjaardag. Dit is verbazend wanneer je het vergelijkt met de manier waarop Duitsland omgaat met Hitler. Maar misschien is het nog zo dom niet om het fascisme te onttrekken aan de taboesfeer. Want de neofascisten leven in het verleden en de meeste Italianen liggen niet wakker van de herinnering aan Mussolini.
222 Heeft het postmodernisme de waarheid in pacht?
Bruno Segers
De Verlichting en de Moderniteit hadden als doel de mens te ontvoogden en zijn materiële situatie te verbeteren. De resultaten van het rationele denken en van de exacte wetenschap zijn spectaculair. Zozeer zelfs dat zij in hun streven naar een absolute en universele kennis op hun beurt dogmatisch en reductionistisch dreigen te worden. Het postmodernisme is een reactie tegen die absolutistische visie op de werkelijkheid. Maar dan duikt het spook van het relativisme op. In dit artikel staat de visie van de hedendaagse Amerikaanse filosoof John D. Caputo op deze problemen centraal.
235 In de loopgraven geschreven. Ivor Gurney: componist in de Eerste Wereldoorlog
Herman Simissen
Volgens gangbare opvattingen was de Eerste Wereldoorlog aanleiding voor tal van belangrijke literaire werken, maar niet voor belangrijke muziek. Een korte inventarisatie lijkt deze opvattingen te weerspreken. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de Engelse componist Ivor Gurney. Hij componeerde letterlijk in de loopgraven enkele prachtige liederen.

F O R U M

247 Rustige dagen op de Place de Clichy
Harold Polis
254 Hoe temmen we het beest in ons?
Frederik Polfliet
260 Nieuw: een arbeidsduurindex als oplossing voor werkloosheid
Harry Hauman

P O D I U M

265 Dagboekaantekeningen van de jonkvrouw met de spade. Lucienne Stassaert, Souvenirs. Aantekeningen in de loop van de tijd
Joris Gerits
270 ‘Theatres of War’
Klaas Tindemans

B O E K E N

Chris Buskes en Herman Simissen (red.), Analytische filosofie. Een inleiding * Hilde Keteleer, Omheind * Guido van Heulendonk, En dan, als ik weg ben * Herta Müller, Mijn Vaterland war ein Apfelkern. Ein Gespräch mit Angelika Klammer * Wim Coudenys, Het geheugen van Rusland. Een geschiedenis * Sandra Langereis, De Woordenaar. Christoffel Plantijn, ’s werelds grootste drukker en uitgever, 1520-1589 * Erik Martens (red.), Brussel. Gefilmde stad.