3
Geachte lezers


5
DRIFT
Wij zijn een zachte machine
Jeroen Vanheste

8
Relicten van het verleden
Spanje en de herinnering aan de dictatuur (3)
Luc Rasson
Waar je ook komt in Spanje, je wordt geconfronteerd met relicten van burgeroorlog en dictatuur. In deze bijdrage bezoek ik twee verkommerde monumenten die hulde brengen aan een franquistische generaal en aan Italianen die in de bergen van Cantabrië sneuvelden. In León en Oviedo ga ik op zoek naar straatnamen die verwijzen naar ‘helden’ of gebeurtenissen uit de Franco-tijd. Volgens een wet uit 2007 zouden die namen moeten zijn vervangen. Maar dat is duidelijk niet gebeurd, of toch niet volledig. Uit alles blijkt dat het hedendaagse, democratische Spanje nog niet in staat is het verleden van de dictatuur op een serene manier te integreren.

21
Paus Franciscus, moreel baken voor kerk en mensdom
André Truyman
Binnenkort is er bijna vijf jaar een paus in het Vaticaan, die niet optreedt als een ontegensprekelijke dogmaticus, maar als een ‘goede herder’. Het gaat Franciscus inderdaad niet allereerst om de leer, maar om het raken van de harten der mensen. Vanwege het benadrukken van de verworvenheden van het concilie van een halve eeuw geleden, is er echter in de hoogste regionen van de kerkelijke hiërarchie en in de Vaticaanse curie een hardnekkige oppositie ontstaan tegen hem.

31
Kan diervriendelijkheid de wereld redden?
Paul Pelckmans
In Onder dieren toont Ton Lemaire zich eens te meer een gedreven groene denker. Hij pleit deze keer voor een nieuwe diervriendelijkheid, die misschien ter elfder ure een nakende ecologische ramp zou kunnen voorkomen. Of zijn oproep veel kans heeft gehoor te vinden blijft ook voor hemzelf de vraag: de ongeremde exploitatie van de natuur die onze moderniteit nu al sinds enkele generaties domineert heeft kennelijk erg diepe wortels…

42
Der Wanderer: de sleutel tot Nietzsches filosofie
Stefan Voeten
Gedwongen door ziekte werd Nietzsche een fervent reiziger. Ook in zijn filosofie is dit een belangrijk begrip. Zo komt in zijn werk regelmatig de figuur ‘der Wanderer’ terug. Er bestaat geen Nederlandse vertaling die de volledige lading van deze term dekt. Daarom gaat Stefan Voeten in dit artikel dieper in op de vraag wat de precieze betekenis is van dit concept bij de filosoof, waarbij gaandeweg duidelijk wordt dat het de sleutel is tot Nietzsches middenperiode.

50
Who’s afraid of Elena Ferrante?
Eva Van de Wiele
Hebt u de Napolitaanse romans al gelezen? Wist u dat Elena Ferrante eigenlijk een pseudoniem hanteert dat door de Italiaanse pers tot ontsteltenis van de schrijfster onthuld werd? Of meent u dat het de zoveelste boekenhype is die u maar beter aan u laat voorbijgaan? In dit artikel ontdekt u de gelaagdheid van de vier bestsellers.

61
Onbekend talent
Over literair werk van Raymond Van den Brandt, Sep Broes en Raymond Noë
Andreas Van Rompaey
Tijdens de ontsluiting van het Uitgeverij Sonneville-archief stuitte Andreas Van Rompaey op publicaties van drie vergeten auteurs: Jan Crabbe van Raymond Van den Brandt, Monke van Raymond Noë en Janus Adams Appel van Jozef ‘Sep’ Broes. In dit korte artikel biedt hij een contextualisering aan van deze literaire werken en probeert hij belangstelling voor de drie uitgaven te wekken.


73
FORUM

73
De imamopleiding in Vlaanderen
Falen door verzuim?
Johan Leman


79
PODIUM

79
Grensoverschrijdend
Klaas Tindemans

84
De jacht naar betekenis
Over Stalker van Joost Decorte
Lies Van Gasse

90
Grote literatuur voor kleintjes
Russische kinderpoëzie tijdens het Interbellum
Stijn Geudens


95
BOEKEN
Bob Becking e.a. (red.), Ga en verken het land * Holger Gzella, De eerste wereldtaal * Friso Schotanus, Toen was geweld heel gewoon * Thomas Biebricher, Onvermoed en onvermijdelijk * Craig Harline, Jacobs vlucht * Ivan Tsjistjakov, Dagboek van een Goelag-kampbewaker * Rolf Falter, De geboorte van Europa * Tom Sauer, De strijd voor vrede * Koen Rymenants e.a. (red.), Willem Elsschot, dichter * George Orwell, Saluut aan Catalonië * Viktor Frölke, Het dispuut.