115
DRIFT
Woorden en daden
Benjamin de Mesel

118
Algemene vorming in en door beroepsopleiding
Hans Van Crombrugge
In ons onderwijs wordt beroepsopleidend onderwijs eerder niet dan wel als vorming begrepen. De wereld van vorming lijkt juist beschouwd te worden als tegengesteld aan de wereld van arbeid en beroep. In deze bijdrage verkent de auteur twee sporen om deze twee werelden toch met elkaar te verbinden of toch minstens dichter bij elkaar te brengen. Hij gaat dieper in op de idee van ambachtelijkheid om de kern van beroepsvorming te vatten. Een tweede piste kan gevonden worden in de Bildungstheorie zelf.

129
De spanning levend houden
Naar een nieuw vormingsbegrip in een veranderende samenleving
Elias Hemelsoet
Onze veranderende samenleving maakt het vormingsbegrip niet overbodig maar juist brandend actueel. Vanuit dat uitgangspunt onderzoekt deze bijdrage de vraag wat vorming in het huidige tijdsgewricht nog kan betekenen, of opnieuw moet gaan betekenen. Zij stelt vragen bij een voortdurende zoektocht naar pasklare antwoorden en betoogt dat vorming erin kan bestaan, spanningen levend te houden en misschien zelfs te koesteren.

140
De gouden munt
Ruth Lasters
Zouden leerkrachten hun taalgebruik aan hun doelgroep moeten aanpassen, of zijn dure woorden welkome blingbling in de adolescentenomgeving, waar statusijver en imponeergedrag niet van de lucht is?

143
Aanzet tot hervorming van het onderwijswezen
Othman El Hammouchi
In de loop van de geschiedenis is het onderwijs ingrijpend veranderd. Het is niet langer gericht op vorming en ontplooiing, maar gericht op disciplinering en inschakeling in productielijnen en procedures. De belangrijkste ommekeer die moet gebeuren in ons denken over onderwijs is de groei van de leerling opnieuw te begrijpen als de ontwikkeling van zijn autonomie en vrijheid.

147
De speelse Rousseau
Maarten Colette
In de Brief aan d’Alembert over het theater (1758) openbaart Jean-Jacques Rousseau zich eens te meer als de luis in de pels van de Verlichting: het theater deugt niet. Rousseaus Brief leidde tot een breuk met de Parijse filosofen. Bij nader toezien blijkt dat niet het theater, maar de burger als handelend individu de centrale verhaallijn van de Brief is. Rousseaus diagnose van het theater als spektakel en representatie heeft vergaande consequenties voor onze tijd.

158
De eerste wolven van La Fontaine
Paul Pelckmans
De Fabels van La Fontaine spelen zich af in een harde wereld, waar je voor ongeveer alles heel weinig of helemaal geen keuze hebt en waar je je beter zonder overmatig gesputter bij een onvermijdelijke gang van zaken neerlegt. Ze waren prettige lectuur voor een publiek dat de vertelde anekdotes doorgaans sinds de schoolbanken kende en ze nu in een minder moraliserende en vaak uitgesproken cynische versie kon herlezen.

166
FORUM

166
Achterwaarts de toekomst in
Harold Polis

173
De staat van de delta
Toon Bosch

180
Communisme in de Lage Landen 1917-2017
Vincent Scheltiens

186
PODIUM

186
Sean Bakers The Florida Project
Dromen in de schaduw van de Amerikaanse droom

Ivo De Kock

193
Damien Hirst, the Merchant of Venice
Eva Van de Wiele

200
Dichter-burger
Lies Van Gasse

206
Voetbal lezen met Pol Jacquemyns
Stijn Geudens

212
BOEKEN
Oscar Mandel en Ludo Abicht, Jood zijn of niet, * Christian Lange, Mohammed. Perspectieven op de Profeet, * Craig Harline, Wereld in wanorde. Maarten Luther en de geboorte van de Reformatie, * Hendrik Opdebeeck, Zingeving in technologie. Een fobie?, * Christophe Van Gerrewey, Werk werk werk.