227
DRIFT
Tussen het tuig
Stijn Geudens

229
Ontgroeien: delen om te bloeien
Van kritiek op economische groei naar nieuwe praktijken
Jef Peeters
Degrowth of ontgroeien is in tijden dat beleidsmakers roepen om voldoende groei op zijn minst een controversieel begrip. Het staat echter voor een groeiende sociale beweging. Deze bijdrage probeert die beweging te plaatsen binnen de discussies over economische groei en de kritiek op het gangbare ontwikkelingsdenken. In de kern gaat het om een culturele verandering die vorm krijgt in nieuwe economische initiatieven gericht op de zorg voor een gedeelde wereld.

241
Over het antisemitisme, oud en nieuw
Het christelijk anti-Judaïsme van de vierde tot de achttiende eeuw
Ludo Abicht
Een overzichtsartikel over het antisemitisme: wat is de geschiedenis van het begrip? Welke ideeën zijn als antisemitisch aan te duiden? Wat valt er wel onder, en wat niet? En wat is het verschil tussen antizionisme, antisemitisme en negationisme? Een inleiding voor eenieder die er meer over wil weten, mét een beknopte leeslijst.

251
Twijfel als inspiratiebron
Henk Haenen
Twijfel kan een inspiratiebron zijn voor geloven en denken. In perioden van historische veranderingen, die diep in het leven van mensen insnijden, geldt dat eens te meer. Mensen worden in turbulente tijden vaak teruggeworpen op kernvragen van hun identiteit. Hoe de vaart van het menselijk leven op een rechtvaardige koers te brengen? Hoe de waarden van recht en liefde religieus te verstaan? Slecht zicht. Een hommage aan de twijfel van Herman van Praag gaat op een boeiende manier op zulke kernvragen in.

262
Kerkbouw en theologie in de Middeleeuwen
Drie metabletische momenten
Stijn Geudens
Vijftig jaar geleden publiceerde de Nederlandse psychiater en fenomenoloog Jan Hendrik van den Berg (1914-2012) zijn imposante Metabletica van de materie. Deze bijdrage focust, vertrekkend van de methode en het interpretatieschema van dat boek, op drie ‘metabletische momenten’ die de kerkbouw en de theologie tijdens de Middeleeuwen betreffen, en die niet door Van den Berg worden besproken. Dit artikel is zo een aanvulling bij en tevens een poging tot herwaardering van het genoemde werk uit 1968.

274
Joost van den Vondel revisited
Guido Vanheeswijck
In 2017 verscheen de roman Ik, Vondel van Hans Croiset. Daarin wekt de bekende Nederlandse acteur en regisseur de teksten en de figuur van Vondel opnieuw tot leven. De twijfels die hij Vondel toedicht over zijn werk en zijn geloof mogen dan al eerder die van Croiset zelf zijn dan van de historische Vondel, de meeslepende evocatie ervan maakt zijn boek tot een meer dan lezenswaardig werk dat de lezer aansteekt om Vondels vaak verguisde teksten weer ter hand te nemen.

281
FORUM

281
Echo’s van de theocratie
John A. Dick

287
Jordan Peterson
Een nieuwe vader voor de westerse cultuur
Gert Van Langendonck en Cisse Meert

292
Vorming door onderwijs
Belofte voorbij berekening
Geert Van Coillie

297
PODIUM

297
Paul Thomas Andersons Phantom Thread
Een elegante spookfilm over liefde en kunst

Ivo De Kock

305
Affiniteit en afkeur
Over een fototentoonstelling van David Goldblatt
Annemarié van Niekerk

311
’t Zal wel gaan
Klaas Tindemans

316
‘Den visionair van ‘s levens diepere fantastiek’
Een biografie van Paul-Gustave van Hecke
Stijn Vanclooster

BOEKEN
Thomas Quartier, Anders leven. Onderweg naar hedendaagse monastieke spirituali­teit * Toon Horsten, De pater en de filosoof. De redding van het Husserl-archief * Bruno Latour, Oog in oog met Gaia. Acht lezingen over het Nieuwe Klimaatregime * Jan Terlouw, Natuurlijk * Paco Roca, Sporen van het toeval. De Spaanse bevrijders van Parijs * Thierry De Cordier, Dieu, .