452
DRIFT
Herinnering, macht en verzet
Een straattafereel in Boedapest
Maarten Van Alstein

455
Kibboets Kolchose Kazerne
De Praags-Duits-Joodse expressionist Paul Adler (1878-1946)
Ludo Abicht
Paul Adler (1878-1946) is een van de meest prominente vertegenwoordigers van de Joods-Praags-Duitse literatuur, waartoe ook Franz Kafka en Franz Werfel behoren. Hij is een moeilijk leesbaar expressionistisch dichter en romancier met een boeiende totaalvisie op de spirituele, economische en politieke revolutie die sterk aanleunt bij de kabbalistische mystiek van Martin Buber. De laatste jaren worden zijn leven en werk herontdekt en geactualiseerd door literatuurcritici en filosofen in West-Europa en Noord-Amerika.

465
‘Er is geen andere God dan die in jullie zelf’
Identitair ontwaken met Zarathoestra van Hermann Hesse
François Levrau
Hoewel Hermann Hesse zichzelf tijdens zijn leven voortdurend heeft bestempeld als een apolitiek schrijver, heeft hij zich wel degelijk nadrukkelijk over politiek en geschiedenis uitgelaten. In dit artikel bekijken we zijn De terugkeer van Zarathoestra, een literaire tekst die precies honderd jaar geleden verscheen en de Duitse jeugd aanspreekt op het moment dat Duitsland de oorlog heeft verloren en de jongeren zich de vraag stellen wat ze moeten doen en waarin ze moeten geloven. Hoewel de tekst een eeuw oud is, is hij nog steeds relevant.

475
Veelgodendom
Friedrich Nietzsche, zijn worsteling met het historische en wij
Olivier Boehme
Friedrich Nietzsche lag in de knoop met de historische manier van denken die overal worden de plaats van zijn liet innemen. Zelfs de ultieme filosofische antwoorden die hij probeerde te formuleren, weerspiegelen die problematiek. Een wandeling door zijn oeuvre leert ons hoe zijn vragen en antwoorden zich nog steeds opdringen, maar dat wij er ook nog lang niet klaar mee zijn.

489
Vervang hem dan toch door een bakfietstandem’
Mobiliteit, metaforen en moraal
Dietlinde Willockx en Marc Kregting
Het gebruik van metaforen vertelt veel over wat wij in onze samenleving goed of slecht vinden. Sterker nog, metaforen kunnen wapens zijn die ingezet worden in het politieke steekspel. Wat verraden de metaforen ‘wielerterrorist’, ‘bakfietsouder’, ‘ruimtevreter’ en ‘moordstrookje’ over de diverse normen en belangen wanneer we spreken over infra­structuur?

500
Onttovering, magie en faerie
De wereld van Max Weber en J.R.R. Tolkien
Linde De Vroey
We leven vandaag in een ‘onttoverde wereld’, een wereld waarin wetenschap en rationalisering magie en religie verdrongen hebben. De onttoveringsthese is cruciaal voor ons moderne zelfbegrip. Maar wat betekent het voor de mens om ‘onttoverd’ te zijn? Aan de hand van Max Weber en J.R.R. Tolkien werpt dit artikel een nieuw licht op betovering en onttovering; een onderscheid tussen magie en het feeërieke, tussen rationalisering en het existentiële verlies van de ervaring betoverd te worden door de wereld.

510
DE TEGENHANGERS
Begin september 2018 deden filosofiehuis Het zoekend hert ° The searching deer en cultureel maatschappelijk tijdschrift Streven een speciale oproep, omdat wij samen op zoek wilden gaan naar jonge en diverse stemmen die op literaire of poëtische wijze filosofisch kunnen reflecteren. Elf jonge schrijvers werden geselecteerd en Sanne Huysmans, jongste teamlid van Het zoekend hert, werd gevraagd om als twaalfde maar eerste een intro te schrijven. Wij noemden deze creatieve denkers en schrijvers ‘De Tegenhangers’ omdat we van hen nieuwe, aparte, eventueel eigenzinnige perspectieven verwachtten. De opdracht aan de geselecteerde auteurs was en is bovendien expliciet dat zij elk reflecteren over een van de lezingen in het filosofische programma ‘Denkers van de intieme inkeer. Over het verlangen naar verstilling’ van Het zoekend hert (zie: www.hetzoekendhert.be). De teksten zullen, voorzien van een samenvatting van de lezingen waar zij een link mee hebben, gaandeweg ook verschijnen op www.streventijdschrift.be. Veel leesplezier met de negende, tiende en elfde bijdrage van de reeks!

510
Niet langs hier
Over taal, een weide en persoonlijke kaarten
Inge De Bal
Inge De Bal aanvaardde de opdracht om te reflecteren over de lezing van Elisabeth Van Dam: ‘Ludwig Wittgenstein en de kunde van het wissen’.

517
Eenzaamheid in meervoud
Sebastian Müngersdorff
Sebastian Müngersdorff aanvaardde de opdracht om te reflecteren over de lezing van Jan-Hendrik Bakker: ‘Thomas Merton en de hunker naar mystieke tradities uit Oost en West’.

528
Brief aan Patricia Jozef
Michiel Cox
Michiel Cox aanvaardde de opdracht om te reflecteren over de lezing van Patricia Jozef: ‘De intieme sfeer: een gewelddadige en heilige ruimte’. 

532
FORUM

532
Na de verkiezingen van 2018
Andrew Winnick

538
Niemand wil ze hebben
Herman Simissen

543
Hoe word je tegenwoordig hoogleraar? 
Wim Verbaal

548
Wat te doen?
Harold Polis  

553
PODIUM

533
Woorden nèt te zacht om helemaal begrijpelijk te zijn
Over Laiwarikon van Peter Ghyssaert
Lies Van Gasse