340
DRIFT
Een wereld zonder hen
Nynke van Uffelen

342
De vriendschap tussen Gustav Holst en Ralph Vaughan Williams
Herman Simissen
De Engelse componisten Gustav Holst en Ralph Vaughan Williams ontmoetten elkaar voor het eerst in het najaar van 1895. Dit was het begin van een lange vriendschap en een intensieve samenwerking. Holst en Vaughan Williams veranderden de traditie van de Engelse klassieke muziek ingrijpend, en hun invloed doet zich tot de dag van vandaag gelden.

353
Kurt Cobain en Neil Young voorgoed verbonden
Janneke van der Leest
In zijn afscheidsbrief citeert Kurt Cobain de woorden uit een lied van Neil Young. Maar Young wil in eerste instantie niet geassocieerd worden met de zelfmoord van de jonge grungerocker. Deze houding verandert in de loop der jaren. Ook schrijft hij een ode aan Cobain: ‘Sleeps with Angels’. In dit essay wordt de ‘posture’ van Neil Young in relatie tot Cobain besproken en maakt de auteur daarbij gebruik van interviews, autobiografie en de songtekst. Hoe beïnvloedt de iconische Kurt Cobain na zijn dood zijn artistieke nabestaanden, in dit geval Neil Young?

363
Frederik Polfliet
Over vooruitgang, neergang en ondergangsoptimisme
De Nederlandse historicus en journalist Addie Schulte (*1965) en de Vlaam­se filosoof Maarten Boudry (*1984) schreven beiden een boek uit verbazing over de grote rol die doemdenken speelt in ons denken over de toekomst. Boudry ziet geen reden tot alarmisme zolang we maar vasthouden aan het beproefde recept van wetenschap, vrije markt en liberale democratie. De vooruitgang van gisteren levert zijns inziens het overtuigendste argument dat vooruitgang ook morgen mogelijk is. Schulte kijkt met evenveel scep­sis naar vooruitgangsoptimisme en pleit ervoor de toekomst meer open te houden. Frederik Polfliet legde de auteurs enkele vragen voor over welke kant het opgaat met de wereld.

374
De Tegenhangers
Begin september 2018 deden filosofiehuis Het zoekend hert ° The searching deer en cultureel maatschappelijk tijdschrift Streven een speciale oproep, omdat wij samen op zoek wilden gaan naar jonge en diverse stemmen die op literaire of poëtische wijze filosofisch kunnen reflecteren. Elf jonge schrijvers werden geselecteerd en Sanne Huysmans, jongste teamlid van Het zoekend hert, werd gevraagd om als twaalfde maar eerste een intro te schrijven. Wij noemden deze creatieve denkers en schrijvers ‘De Tegenhangers’ omdat we van hen nieuwe, aparte, eventueel eigenzinnige perspectieven verwachtten. De opdracht aan de geselecteerde auteurs was en is bovendien expliciet dat zij elk reflecteren over een van de lezingen in het filosofische programma ‘Denkers van de intieme inkeer. Over het verlangen naar verstilling’ van Het zoekend hert (zie: www.hetzoekendhert.be). De teksten zullen, voorzien van een samenvatting van de lezingen waar zij een link mee hebben, gaandeweg ook verschijnen op www.streventijdschrift.be. Veel leesplezier met de zesde, zevende en achtste bijdrage van de reeks!

374
Aanwijzingen voor een hedendaags epicurist
Ruben Macquoy

383
Vergeven en het wonder
Mira Aluç

386
Eerlijke en niet zo eerlijke eenzaamheid
In metaforische ballingschap
Imane Kostet

398
Onbeminde cultuurchristenen
Bruno Segers
Over het begrip ‘cultuurchristendom’ heerst nogal wat onduidelijkheid. Er ontstaan vra­gen door, en misverstanden. Wat betekent de term eigenlijk? En zou de term niet wat mogen worden bijgeschaafd? Zouden we niet beter onderscheid maken tussen diverse soorten cultuurchristendom? Deze gedachten dwarrelden rond in het hoofd van Bruno Segers, die in dit essay enkele nieuwe, preciezere begrippen voorstelt.

406
FORUM

406
Jonathan Lambaerts
Socioloog in Sodom

411
PODIUM

411
Het vreemde en het vertrouwde
Klaas Tindemans

417
Het is wat met de Lehmans
Stefaan Marysse

424
Achterhuis als Coetzee-leser
Annemarié van Niekerk

430
Mensen in transitie
Over de Chinese filmmaker Jia Zhangke
Ivo De Kock

439
BOEKEN
May-May Meijer, Missie Wereldvrede. Hoe psychosen mijn leven drastisch veranderden * Jona Lendering en Vincent Hunink, Het visioen van Constantijn. Een gebeurtenis die de wereld veranderde * Karl Sigmund, Sie nannten sich Der Wiener Kreis. Exaktes Denken am Rand des Untergangs * Picasso. Blaue und Rosa Periode.