3 Geachte lezers
Herman Simissen

D R I F T

5 Verkiezing of verzieking?
Guido Vanheeswijck

A R T I K E L E N

7 Leerlingen kijken kritisch naar de geschiedenisles. Onderwijs, taal en ideologie in Vlaanderen en Marokko
Frank Saenen
Vergelijkend onderzoek van geschiedenishandboeken kan interessante inzichten opleveren, met name voor de leerlingen die op school met die handboeken moeten werken. En al zeker als die handboeken afkomstig zijn uit verschillende landen, en thema’s behandelen die in die verschillende landen anders worden begrepen. Zoals bijvoorbeeld het Israëlisch-Palestijns conflict in een Vlaams en een Marokkaans geschiedenishandboek. Een groep laatstejaars leerlingen secundair heeft zich grondig over deze handboeken gebogen.
18 Papa, waarom doen mensen zoiets? Over terrorisme en angst voor de islam
Ludo Abicht
Tahar Ben Jelloun is een bekroond Frans-Marokkaans auteur van essays, dichtbundels, verhalen en romans. In zijn nieuwe boek over terrorisme legt hij aan zijn tienerdoch¬ter uit hoe moslims als zij zich op twee fronten moeten verdedigen: tegen fanatieke en gewelddadige moslimfundamentalisten én tegen niet-moslims, hun Franse buren, die dit fundamentalisme gebruiken als excuus voor hun racistisch gedrag. Hij slaagt erin een aantal hardnekkige mythes aan beide kanten eerlijk en efficiënt te doorprikken.
29 ‘Plaza de la amnesia histórica’. Spanje en de herinnering aan de dictatuur
Luc Rasson
Een burgeroorlog en veertig jaar dictatuur laten hun sporen na op het Spaanse landschap en in de mentaliteit van de mensen. Dat blijkt nog maar eens wanneer je herinneringsplaatsen bezoekt die te maken hebben met de slag om de Ebro die in 1938 beslissend was voor de overwinning van Franco. Vandaag stelt zich de vraag wat te doen met de gedenktekens van de overwinnaars: hebben die nog recht op een plaats in het democratische Spanje?
43 De mens als verhaal. Dennis Potters The Singing Detective
Jeroen Vanheste
De wetenschap ziet de mens als het geheel van zijn biologische, genetische en neurologische eigenschappen: ‘wij zijn ons brein’. Een dergelijk objectiverend perspectief schiet echter tekort bij het begrijpen van wat Walter Benjamin ‘de waardigheid van de menselijke ervaring’ noemde. Aan de hand van Dennis Potters televisieserie The Singing Detective (1986) bespreken we een totaal andere benadering: die waarin de mens wordt gezien als een zichzelf interpreterend wezen dat begrepen kan worden als een verhaal.
58 Is Homeros vertaalbaar?
Vincent Hunink
Recent verscheen een nieuwe vertaling van de Odyssee en werd een andere versie grondig herzien. Minstens twee andere Nederlandse vertalingen zijn volop in gebruik. Is het wenselijk om van een Meesterwerk verschillende vertalingen tegelijk te hebben? Is er één de beste? Aan de hand van een typerende voorbeeldtekst van Homeros, weergegeven in vijf versies, wordt de lezer uitgedaagd hierover na te denken.
67 Welkom terug, Thomas Hobbes
Harold Polis
Verkiezingen in het Westen draaien uit op referenda voor of tegen ‘het systeem’. Is dit de ondergang van het Avondland? Of gaan we beter op zoek naar nieuwe vormen voor de liberale democratie? En zijn antimodernen de vijand of vormen ze een wezenlijk onderdeel van een moderniteit die zich steeds weer opnieuw tracht te definiëren?

F O R U M

76 Een wandeling met mijn Pokémon
Margo de Groot Coenen

P O D I U M

80 Militant én swingend theater
Klaas Tindemans

B O E K E N

Hans Radder, Er middenin! Hoe filosofie maatschappelijk relevant kan zijn * Olivier Boehme, Europa. Een geschiedenis van grensnaties * Johan Huizinga, Mijn weg tot de historie & Gebeden * Guus Valk, Obamaland. Amerika na acht jaar presidentschap Obama* Annelies D’hulster, Nooit meer thuis. Onderweg van West-Afrika naar Europa * Willem van Toorn, Zolang deze heuvels van aarde zijn. Ontmoetingen in Europa.