D R I F T

483 Van attritie en contritie
Jean-Pierre Rondas

A R T I K E L E N

485 Herijken op zijn Russisch
Katlijn Malfliet
De gebeurtenissen in Oekraïne van het voorbije anderhalf jaar vormen slechts één episode in een breder – sinds de Val van de Berlijnse Muur ingezet – geopolitiek proces dat zijn precedenten heeft gekend, en dat zijn verdere ontwikkelingen zal kennen. Rusland heeft meerdere keren laten blijken dat het een nieuwe positie in de wereld opeist maar die signalen werden door het Westen onvoldoende beantwoord. Met name de Europese Unie schiet tekort in zijn buitenlands beleid.
501 Moraliserende buren. Karamzins missie (1789-1790) naar Europa
Cees Willemsen
Het cliché van het barbaarse Rusland versus zijn humane westerse buren is van alle tijden. Ruim tweehonderd jaar geleden ergerde de Russische schrijver Nikolaj Karamzin (1766-1826) zich al aan het wederzijdse onbegrip. Als 23-jarige besloot hij via reisbrieven zijn volk voor te lichten over het moderne Europese leven en denken. Tegelijkertijd wilde hij het barbaarse Ruslandbeeld corrigeren, dat ondanks manhaftige moderniseringspogingen van westers georiënteerde despoten als Peter de Grote en Catharina II in Europa was blijven bestaan.
513 Kolakowski’s ongeschreven boek over het modernisme
Jacques De Visscher
In de intellectuele nalatenschap van Leszek Kolakowski bevindt zich het essay ‘Uwaga o modernizmie’, dat totnogtoe enkel in het Pools en het Servisch verscheen. Streven heeft het voorrecht de eerste Nederlandse vertaling te mogen publiceren, een vertaling van de hand van Alicja Gescinska en Steven Lepez, met een inleiding en annotaties van Jacques De Visscher.
517 Aantekening over het modernisme
Leszek Kolakowski
In de intellectuele nalatenschap van Leszek Kolakowski bevindt zich het essay ‘Uwaga o modernizmie’, dat totnogtoe enkel in het Pools en het Servisch verscheen. Streven heeft het voorrecht de eerste Nederlandse vertaling te mogen publiceren, een vertaling van de hand van Alicja Gescinska en Steven Lepez, met een inleiding en annotaties van Jacques De Visscher.
523 Giorgio Agambens ontwerp van een verloste mensheid
Georges De Schrijver
Wie de naam ‘Giorgio Agamben’ hoort, denkt spontaan aan diens analyse van de link tussen soevereine macht en meedogenloze onderwerping. Minder bekend is zijn reflectie op de ‘Messiaanse buitenkrachtstelling’ van het machtsapparaat waarover Paulus het had in zijn Brief aan de Romeinen en waarbij het franciscanisme aansluit. In de Messiaanse tijd valt alle nadruk op het gebruikmaken van de dingen als bezat men ze niet, en op de basishouding van ‘onwerkzaamheid’.

F O R U M

536 Het omstandereffect
Aleid Truijens
541 Het pistool van Tsjechov
Harold Polis

P O D I U M

548 Een opgezet spel. Over Eco’s Het nulnummer
Jean-Pierre Rondas
554 Hoe het godlijk wezen te bewaren: de gestolde tijd van Antoine Wiertz
Clara Bolle
559 Biografie van een levenwekker
Stijn Vanclooster

B O E K E N

Ronald Tinnevelt en Yvonne Denier (red.), Martha Nussbaum. Filosofie als activisme * Marc Kregting, Onze Nietzsche. Catechismen * Anna Enquist, Kwartet * Leo van Bergen, Onder Stervenden * Jeanne Boden, Contemporary Chinese Art. Post-socialist, Post-traditional, Post-colonial * Marcel Barnard en Wessel Stoker (red.), Apocalyps in de kunst. Ondergang als loutering? * Bert Koetsier, Beeldend Bijbellezen. Over geloof als verbeelding.