D R I F T

579 Onbespreekbaar
Elianne Muller

A R T I K E L E N

581 Sacraliteit van de leegte? De veldkapel van Peter Zumthor in de Eifel
Jos Pouls
In 2007 bouwde de Zwitserse architect Peter Zumthor in het glooiende landschap bij Mechernich in de Eifel een kapel, die uitwendig noch inwendig lijkt op de knusse kapelletjes die je alom in de regio tegenkomt. Het gebouw lijkt nog het meest op een graansilo en illustreert de moderne architectuuropvatting van Zumthor: uiterst minimalistische maar tot in de perfectie doordachte architectuur in beton en staal.
590 Genieten van het onbereikbare. Berlinde De Bruyckeres antwoord op ontzieling
Jan Koenot
Waar komt de kracht vandaan van Berlinde De Bruyckeres oeuvre, waarvan het SMAK onlangs een indrukwekkend ensemble bijeenbracht? Haar tekeningen en beelden accentueren die lichaamsdelen die sinds de oertijd geassocieerd worden met vitaliteit, gedrevenheid, vruchtbaarheid. Tegelijk legt de kunstenares de binnenkant van het lichaam open, op zoek naar de geheimen die het bewoont en met het oog om te redden wat het bezielt. Want de wonden die zij omzwachtelt zitten vooral vanbinnen en hebben te maken met de dreigende ontzieling.
605 Et si omnes ego non. Theodor Lessing over de Eerste Wereldoorlog en de westerse beschaving
Herman Simissen
Door veel intellectuelen in Europa werd het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog met enthousiasme begroet. Zo niet door de Duitse filosoof Theodor Lessing, die zich onmiddellijk uitsprak tegen de oorlog. Terugkijkend op de verschrikkingen van 1914-1918, zagen velen de Eerste Wereldoorlog als een diepe crisis in de westerse beschaving. Ook in dit opzicht was Lessing een andere opvatting toegedaan: de oorlog was geen crisis in de beschaving, maar toonde naar zijn mening juist wat het wezen van de westerse beschaving was.
618 Ivan Illich en het bederf van het beste
Paul Pelckmans
Het laatste werk van Ivan Illich, dat vorige herfst in Nederlandse vertaling verscheen, brengt een globale samenvatting van een magnum opus over het ontstaan van de moderniteit, dat de auteur (†2002) niet meer heeft kunnen afronden. We vernemen er met name hoe de Bijbelse oproep tot onbegrensde caritas in onze moderne wereld vooral uitliep op een wildgroei van contraproductieve verzorgingsinstituten.

F O R U M

630 Het oog is de lamp van het lichaam
Harold Polis
636 De grondwet van Lampedusa
Joost Vormeer
641 Een zicht op thuis van ver van huis
Bruno Segers

P O D I U M

646 Politiek van de halfopen deur. Filmmaken volgens Pedro Costa
Bjorn Gabriels
652 De winter komt, de nacht is aangezegd. Idyllen. Nieuwe poëzie van Ilja Leonard Pfeijffer
Joris Gerits
657 Politieke gemeenschap, laatburgerlijk netjes
Klaas Tindemans

B O E K E N

Karen Armstrong, In naam van God: religie en geweld * André Truyman, Paus Franciscus, erfenis en toekomst. Van verdoken misbruik tot uitgesproken nederigheid * Jimmy Koppen,De paradox van vrijmetselarij. Heden en toekomst van de loge in België * Ewoud Kieft,Oorlogsenthousiasme. Europa 1900-1914 * Katinka Polderman, De onfortuinlijke dood van Krijn Kip en andere verhalen die best wel eens echt gebeurd zouden kunnen zijn (maar misschien ook niet).