D R I F T

676 Radicaliseren: hoe doe je dat?
Herbert De Vriese

A R T I K E L E N

678 Giorgio Agambens afrekening met het kerkelijke denken. Een archeologische studie
Georges De Schrijver
In de wetenschap is het momenteel ‘hot’ om aan ‘archeologie’ te doen: de kunst om aan te tonen welke historische formaties beslissend zijn geweest voor het heden. Zo voerde Foucault het huidige management terug tot de gezondheidszorg waarmee de staat zich vanaf de zestiende eeuw belastte. Voor Agamben echter moet men veel verder teruggaan in de tijd. Voor hem heeft de christelijke reflectie op Gods bestuur van de wereld al het grondpatroon geleverd voor een doorgedreven management, en voor een glorificatie hiervan door de onderdanen. Agamben bedankt voor een dergelijke reductie van de mens tot figurant in een schouwspel van verheerlijking.
691 Als een hond? Literatuur en de vergelijking tussen mens en dier in debatten over euthanasie
Wouter Schrover
In debatten over euthanasie en hulp bij zelfdoding wordt ter rechtvaardiging van deze praktijken soms gebruikgemaakt van een vergelijking tussen mens en dier. Literaire fictie problematiseert deze vergelijking op twee manieren: door er op te wijzen dat het leven van een mens doorgaans hoger wordt gewaardeerd dan dat van een dier, en door het gebrek aan barmhartigheid te tonen waarmee soms wordt overgegaan tot het beëindigen van een dierenleven. Zodoende mengt literatuur zich op kritische wijze in debatten over levensbeëindiging.
699 Het recht op stilte. De strijd tegen geluidsoverlast aan het begin van de twintigste eeuw
Herman Simissen
Wordt er tegenwoordig nog al eens geklaagd over de herrie die het moderne stadsleven met zich meebrengt, een eeuw geleden was dat niet anders. Met de klachten over herrie ging een strijd tegen geluidsoverlast gepaard. In de Verenigde Staten werd deze strijd met flink wat succes gevoerd door Julia Rice, in Duitsland had Theodor Lessing beduidend minder succes. Het verschil in aanpak is een van de factoren die verklaren waarom Julia Rice meer resultaat wist te bereiken.
713 De Bijbel in Gewone Taal. Zo kan het toch niet!
Piet F. Warmenhoven
In januari van dit jaar schreef Panc Beentjes een recensie van de Bijbel in Gewone Taal. Piet Warmenhoven reageert op de positieve toon die Beentjes voor de publicatie over heeft: in de vertaling hebben wel heel grote betekenisverschuivingen plaatsgevonden – Warmenhoven geeft concrete voorbeelden – en bovendien lijkt de vertaling ideologisch gekleurd… Beentjes geeft Warmenhoven deels gelijk en stelt ten slotte de vraag of vertalen zonder verraad überhaupt wel mogelijk is.
722 Staat er wel wat er staat?
Panc Beentjes
In januari van dit jaar schreef Panc Beentjes een recensie van de Bijbel in Gewone Taal. Piet Warmenhoven reageert op de positieve toon die Beentjes voor de publicatie over heeft: in de vertaling hebben wel heel grote betekenisverschuivingen plaatsgevonden – Warmenhoven geeft concrete voorbeelden – en bovendien lijkt de vertaling ideologisch gekleurd… Beentjes geeft Warmenhoven deels gelijk en stelt ten slotte de vraag of vertalen zonder verraad überhaupt wel mogelijk is.

F O R U M

725 Fundamentalisme van Amerikaanse makelij
John A. Dick
732 De wereld heeft alle soorten mensen nodig. of de wreedheid van het Nederlandse onderwijs
Aleid Truijens
739 ‘De vijand trotseren’. Jacoba van Tongeren en ‘Groep 2000’
Herman Simissen
744 De erfenis van Proudhon
Frederik Polfliet

P O D I U M

748 Honderd jaar Orson Welles. Een valse neus en een lint van dromen
Ivo De Kock
754 Een vos onder de pruimenboom. Over landschappen van heimwee
Clara Bolle

B O E K E N

Jan-Hendrik Bakker, In stilte. Een filosofie van de afzondering * René ten Bos, Water. Een geofilosofische geschiedenis * Henry Kissinger, Wereldorde * Jef Lambrecht, IS, het nieuwe terrorisme van Daesh en de ondergang van de Moslimbroederschap * George Prochnik, The Impossible Exile. Stefan Zweig at the End of the World.