D R I F T

195 Een boemerang voor het neoliberalisme
Herman Simissen

A R T I K E L E N

197 Vrijheid en John Stewart Mill
Edgard Van de Velde
John Stuart Mill omschrijft in On Liberty twee vrijheidsprincipes die én de overheid verplichten op genuanceerde wijze om te gaan met uiterlijke manifestaties van religieuze overtuigingen én het westerse vrijheidsdenken intact houden: 1) een opinie over een onderwerp is zelden of nooit de gehele waarheid; 2) het enige doel waartoe het openbaar gezag de individuele vrijheid mag beperken, is het verhinderen van het toebrengen van kwaad aan anderen – maar deze beperking mag het individu zijn recht op zelfbescherming niet ontzeggen.
210 Tussen creativiteit en criminaliteit. Over kunst, onderwijs en civiele ruimte
Pascal Gielen
De civiele ruimte bezet een grijze zone tussen legaliteit en illegaliteit, tussen creativiteit en criminaliteit. Burgerinitiatieven worden namelijk genomen waar een overheid (nog) niets heeft geregeld en waar een markt geen brood in ziet. Door de toenemende rationalisering van het onderwijs biedt het steeds minder ruimte voor lessen over democratie. Kunstenaars lijken burgerschapsvorming steeds meer als taak over te nemen en zo het gemis op school te compenseren.
221 Het woud der verwachting. De Braziliaanse theater- en filmmaker Christiane Jatahy
Ludo Abicht
De auteur hield een interview met de Braziliaanse regisseur en filmmaker Christiane Jatahy. Het werk van Jatahy verbindt film en theater op een verrassende manier en slaagt erin, politiek opnieuw op het toneel en het scherm te brengen zonder ook maar één moment te verglijden in politieke opvoeding, laat staan in ‘agitatie en propaganda’.
231 Waarom EU handelsonderhandelingen een goede zaak zijn
Dirk De Bièvre
Volgens een aantal NGO’s gecoördineerd door ATTAC Deutschland, ondermijnen Europese handelsverdragen gezondheids-, milieu en andere standaarden, en zijn ze Trojaanse paarden die de parlementaire democratie uithollen. Deze verdragen betekenen echter een aanzienlijke vooruitgang ten opzichte van de status quo, leiden niet automatisch tot de verlaging van reguleringsstandaarden, en komen tot stand onder strikte controle van het Europees Parlement en de regeringen van de EU-lidstaten. Er schuilt veeleer gevaar in het toekennen van veto-macht aan alle EU- deelstaatparlementen. Een dergelijke renationalisering van het Europese handelsbeleid staat de totstandkoming van uitgebalanceerd publiek beleid in het belang van zoveel mogelijk EU-burgers in de weg.

F O R U M

245 Bijlessen in fatsoen
Harold Polis
252 Over religie, trouw en waarheid. Een kort commentaar bij Over God van Etienne Vermeersch
Walter Van Herck
258 Religie onder kritiek
Kris De Boel

P O D I U M

263 Van het kasteel naar het front. Het oorlogsdagboek van Jozef Simons 1914-1918
Stijn Geudens
271 Navid Kermani’s kunstzinnige apologie van het christendom
Frederik Polfliet

B O E K E N

Andreas Kinneging, Paul De Hert en Maarten Colette (red.), Montesquieu. Enigmatisch observateur * Walter Benjamin, Kinderjaren in Berlijn rond 1900 * Tacitus, Het leven van Agricola. De Romeinen in Brittannië * Plinius, De Vesuvius in vlammen. Brieven aan Tacitus* Henk Veltkamp, Vreemde Vogels. Dominees en priesters in de wereldliteratuur * Nicolaas Hinlópen, Eerste trekken eener Nederduitsche spraekkonste.