D R I F T

287 Over jeugdhelden en rolmodellen
Ludo Abicht

A R T I K E L E N

289 Onbevreesde twijfelaars. Kanttekeningen bij een ideaal
Benjamin De Mesel
Veel filosofen geloven dat de ideale denker iemand is die onbevreesd aan alles twijfelt. De auteur betwijfelt die stelling. De ideale denker is niet iemand die aan alles twijfelt, maar iemand die het onderscheid kan maken tussen dingen waaraan redelijkerwijze getwijfeld kan worden en dingen die geen twijfel toelaten. Het is redelijk om allesvernietigende twijfel te vrezen, omdat die het potentieel in zich draagt om geestelijke en morele gezondheid aan te tasten.
300 In de afgrond kijken. Triëst en de foibe
Luc Rasson
De stad Triëst heeft een aparte geschiedenis. Zij ligt op het kruispunt van de Romaanse en Slavische werelden en heeft een Centraal-Europese flair omdat zij tot 1918 deel uitmaakte van het Oostenrijks-Hongaarse keizerrijk. Onder het fascisme werd er een politiek van gedwongen italianisering gevoerd. Vanaf 1943 kwamen de stad en haar hinterland rechtstreeks onder nazi-bestuur. Op 1 mei 1945 namen Tito’s partizanen de stad in en volgden er veertig dagen van terreur. Die woelige periode is vandaag nog altijd de inzet van een meervoudige geheugenoorlog: enerzijds tussen links en rechts in Italië, anderzijds tussen Slovenië, Kroatië en Italië. Ook in deze regio blijkt het moeilijk tot een eensgezind verhaal over het verleden te komen.
314 Chaos en angst. Over Primo Levi en Jorge Semprún
Eva Van de Wiele
Dertig jaar geleden, op 11 april 1987, stortte Primo Levi zich in de trappenhal van zijn palazzo op nummer 75 van Corso Re Umberto in Turijn. Daarmee maakte hij een eind aan zijn leven en aan zijn schrijverschap. Maar hij gaf zo het literaire leven terug aan een andere overlevende van de kampen, Jorge Semprún. De twee zijn om meer dan één reden met elkaar te verbinden.
322 Wat betekent het om in mythes te geloven? Een filosofische verkenning met Ernst Cassirer en Chiara Bottici
Peter Praet
Het is niet ongewoon om in politieke discussies vast te stellen dat een eenvoudige rationele weerlegging door middel van argumenten niet volstaat om het geloof in een foutieve voorstelling van zaken te ontkrachten. Ernst Cassirer en Chiara Bottici zijn twee filosofen die dit fenomeen beter willen begrijpen door bepaalde politieke opvattingen te analyseren als mythes. Aan de hand van twee vragen van deze twee filosofen onderzoeken we wat het betekent om in mythes te geloven.
332 1517-2017: 500 jaar na Luther
Bernard Sesboüé
Op 31 oktober jongstleden begon de viering van de vijfhonderdste verjaardag van de Reformatie. Dit is een mooie aanleiding om terug te kijken op deze droevige geschiedenis, de oorzaken ervan te onderzoeken en na te gaan hoe de verdeeldheid kan worden overwonnen die nog voort bestaat.

F O R U M

344 Goede Hoop. Zuid-Afrika en Nederland vanaf 1600
Annemarié van Niekerk
350 Ik ben, omdat wij zijn? Nee, ik ben, omdat jij bent!
Roshnee Ossewaarde-Lowtoo
355 Onder mediëvisten. De vergeten nalatenschap van Maurice De Wulf (1867-1947)
Stijn Geudens

P O D I U M

361 Arrival. Denis Villeneuve’s melancholische toekomstdroom
Ivo De Kock
368 Antieke seks in de klas?
Toon Van Houdt
373 Der Dichter von Morgen’. Stefan Zweig over Emile Verhaeren
Clara Bolle