D R I F T

383 Nihil obstat
Stijn Geudens

A R T I K E L E N

385 Als de rivierbedding zich verlegt. Over twijfel en zekerheid
Guido Vanheeswijck
Vorige maand verdedigde Benjamin De Mesel in Streven de stelling dat er grenzen zijn aan de plicht die de kritische filosoof zichzelf vaak voorhoudt, de plicht om aan alles te twijfelen. Maar, reageert Guido Vanheeswijck, een filosoof moet altijd waakzaam blijven en de paradigmatische vanzelfsprekendheden van de eigen tijd in vraag blijven stellen. De authentieke filosoof bevindt zich in de ongemakkelijke positie tussen die van de dogmatisch scepticus enerzijds en die van de paradigmatisch dogmaticus anderzijds.
394 Carceri d’invenzione, een actuele metafoor
Hugo Durieux
De achttiende-eeuwse gravures van Giovanni Battista Piranesi, Carceri d’invenzione, hebben sinds hun ontstaan aanleiding gegeven tot tal van metaforische, vaak psychologisch getinte interpretaties. Toch kun je ze, via de interpretatie van componist Brian Ferneyhough, ook lezen als een metafoor die wijst op de complexiteit van het huidige gevangeniswezen en die aanzet tot fundamentele kritiek daarop.
409 Modern geweld: hemels of werelds?
Erik Meganck
Terreur plaatst ons voor de vraag of zij politiek dan wel religieus van aard is. Zijn geweld en vrede werelds of hemels? René Girard en Gianni Vattimo nemen hier radicaal tegengestelde posities in. Dat heeft politieke implicaties voor onze democratie, met name voor het statuut van het moderne gelijkheidsbeginsel.
420 Opfokken voor dummies. Stop met schreeuwen en rondrennen alsof je haar in brand staat
Frederick Turner
Er heerste paniek, die eerste dagen na de verkiezing van Donald Trump: hoe was het toch mogelijk dat er een president was verkozen die iedereen schoffeert en die maar wat met ongefundeerde uitspraken om zich heen lijkt te trappen? Maar, zegt deze auteur, wellicht is het een kwestie van wennen. Aan het feit dat we uit de elitaire collegebanken zijn gevallen – waar het spel wordt gespeeld met neerbuigende beleefdheden – en terechtgekomen zijn op een straatbarbecue, waar we wat worden gejend en opgefokt. En waar we vooral het spelletje moeten meespelen.
427 Dode mus, gestoofde hond, paardejam en een kudde yoghurt. Over raadsel en realiteit, literatuur en lezen
Wouter Schrover
Literaire teksten kunnen het karakter van een raadsel hebben. Als zodanig kunnen zij bevragen wat als vanzelfsprekend wordt gezien. Het doel van auteurs als Lev Tolstoj, Charlotte Mutsaers en Jonathan Safran Foer is niet zozeer om de vervreemding die aan de raadsels ten grondslag ligt, te reduceren tot een duiding van die vreemdheid, maar deze zo helder mogelijk voor het voetlicht te brengen. Deze teksten leren ons kortom de realiteit als raadsel te bezien, en het raadsel laat ons op zijn beurt de realiteit bezien met nieuwe ogen.

F O R U M

436 Alchemie van de angst
Harold Polis
442 Drie vormen van weten en twee soorten ethiek
Walter Van Herck
446 Sovjetstemmen uit de Afghaanse oorlog
Stijn Geudens

P O D I U M

450 Het verzameld leven van Boudewijn Büch (1948-2002)
Gert Van Langendonck
455 Het mes op de keel. Over Isaak, Racine en Game of Thrones
Delphine Calle
461 Romeo Castellucci, de estheet
Eva Van de Wiele

B O E K E N

Ben Schomakers (red.), Spreken over de grens. Essays over Dionysius en de onkenbare God * Dennis Vanden Auweele, Filosoferen bij schemerlicht * Will Englund, Maart 1917. Op de rand van oorlog en revolutie * Katie Roiphe, Het uur van het violet. Grote schrijvers in hun laatste dagen * Ingrid Van Der Veken, Zwijgen * Alisa Ganíjeva, De Russische muur * Jean-Louis Comolli, Daech, le cinéma et la mort.