D R I F T

479 Invasies
Frank Saenen

A R T I K E L E N

481 Turkije vandaag: drie uiteenlopende visies. Een gesprek met Dries Lesage, Mete Öztürk en Dirk Rochtus
Dirk De Bièvre en Ludo Abicht
Een inhoudelijk gesprek over Turkije tussen deskundigen is vandaag alles behalve een eenvoudige gedachtewisseling; je kan bijna niet anders dan op een of andere manier geëngageerd zijn. Toch zijn we er een hele avond lang in geslaagd, twee westerse academici (hoogleraren Dirk Rochtus en Dries Lesage) en een Turks journalist (Mete Öztürk, voormalig hoofdredacteur van Zaman Vandaag België) op een geïnformeerde, scherpe maar hoffelijke manier met elkaar te laten spreken.
493 Kunnen we praten?
Guido Vanheeswijck
In Kunnen we praten schrijft Joris Luyendijk dat hij na de Brexit en na de verkiezing van Donald Trump geen vertrouwen meer heeft in de traditionele politieke partijen. Laten we zijn diagnose van de hedendaagse democratie verbinden met een onderzoek van de ontstaansgeschiedenis ervan, zegt deze auteur, en op zoek gaan naar de verscholen vooronderstellingen van neoliberalisme en populisme, om er een inhoudelijk alternatief voor te kunnen formuleren.
505 De politiek van ‘interreligieuze dialoog’. Religieuze rechtvaardigingen en ‘rechtvaardige’ verzoening
Valentina Gentile
In de nasleep van de terroristische aanslagen in Parijs en Brussel, lijkt steeds nadrukkelijker de opvatting op te komen dat godsdienst neigt tot geweld, en dat godsdienst zich niet laat verenigen met democratie. In deze bijdrage wordt betoogd dat godsdienst, bijvoorbeeld in vredes- en verzoeningsprocessen, juist een ondersteunende rol in de democratie kan spelen. Daarmee is de overheersende opvatting ten minste aan enige nuancering toe.
517 De zuiver abstracte kunst. Een tekst van Piet Mondriaan
Louis Veen
In de herfst van 1929 waren vijf werken van Mondriaan te zien op een tentoonstelling in Zürich. De organisatoren vroegen hem iets te schrijven over de betekenis van zijn abstracte kunst. De schilder stuurde vanuit zijn woonplaats Parijs een essay naar Zwitserland. Achteraf blijkt hij niet tevreden over de ingestuurde tekst en doet hij snel een verbeterde versie op de post. De eerste versie verschijnt in het Duits vertaald in de Neue Zürcher Zeitung; de tweede – niet gepubliceerde – versie is het onderwerp van dit artikel.
532 De grootstad als decor voor de westerse geschiedenis. Over het stadsbeeld in Omega minor en Zwerm
Andreas Van Rompaey
De stad speelt zowel in Omega minor van Paul Verhaeghen als in Zwerm van Peter Verhelst een belangrijke rol. In dit essay bespreekt Andreas Van Rompaey hoe de stad precies in beide romans aan bod komt. Aangezien deze locatie allerlei tegenstellingen belichaamt en tegelijkertijd het strijdterrein is van uiteenlopende machtssystemen, kozen Verhaeghen en Verhelst deze plek in hun romans uit als decor voor de westerse geschiedenis.
544 Een vruchtbare ontmoeting. Tussen De oksels van de bok van Annemarie Estor en L’érotisme van Georges Bataille
Bart Loos
Geliefden worden vandaag geacht hun seksualiteit in te zetten als een soort wellnessmiddel ter bevordering van hun psychologische gezondheid, met respect voor elkaars autonomie en welbevinden. Dat onder die uiterst redelijke en beheerste variant van de menselijke liefde ook heel andere driften schuilgaan illustreert Annemarie Estor, die ons in De oksels van de bok meevoert naar een warme, vochtige onderwereld waarin zinnelijk genot, zelfverlies, bederf en dood elkaar gevaarlijk dicht raken.

P O D I U M

551 De weg naar The Lost City of Z. De intimistische avonturen van James Gray
Ivo De Kock
558 Rechtsvinding
Klaas Tindemans

B O E K E N

Dr. B.E.J.H. Becking, Ezra, Nehemia (De Prediking van het Oude Testament) * Ewoud Sanders, Levi’s eerste kerstfeest. Jeugdverhalen over jodenbekering 1792-2015 * Antoon Van den Braembussche, De stilte en het onuitsprekelijke. Over beeldcultuur, kunst en mystiek * Wim Coudenys, Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht. Kolonel Andrej Prezjbjano, een Rus aan het IJzerfront * Rachel Cusk, Transit * Guy Delisle, Gegijzeld.