D R I F T

575 Dier en mens
Benjamin De Mesel

A R T I K E L E N

577 Ode aan de vorstenspiegel?
Erik De Bom
Donald Trump slaat menigeen met verstomming door de onconventionele, ja zelfs ongemanierde wijze waarop hij de VS bestuurt. Het roept onder meer de vraag op of heersers niet over een minimum aan morele vereisten moeten beschikken. Ligt daar ook geen taak voor de politiek filosoof, die opnieuw meer zou moeten focussen op het goede gedrag van bestuurders in plaats van enkel op de degelijkheid van instellingen? Tijdens de Renaissance waren auteurs zeer bedreven in het schrijven van dergelijke vorstenspiegels, maar ze kwamen tot de slotsom dat alleen een stevig institutioneel raamwerk een vorst enigszins onder controle kon houden.
589 Nussbaum’s verkeerde emotie. Over Woede en vergeving
Paul Pelckmans
Martha Nussbaum werd bij het grote publiek bekend door haar in de filosofische traditie allesbehalve gebruikelijke pleidooien voor de onvervangbare menselijke rijkdom van de emotie. Ze werd daarmee een toonaangevende woordvoerster van de emotional turn in de menswetenschappen. Haar meest recente werk, Anger and Forgiveness, komt niet expliciet terug op die stellingnames, maar kiest bij nader toezien toch vooral, en zonder dat echt in de verf te zetten, voor een meer klassiek-rationele insteek.
600 In Memoriam Geert Bekaert (9 april 1928 – 11 september 2016)
Francis Strauven
Geert Bekaert, die in 1946 op achttienjarige leeftijd toetrad tot de jezuïetenorde en van 1964 tot 1973 redactiesecretaris was van Streven, kan gelden als het toonbeeld van de progressieve katholieke intellectueel. Hij maakte zich geleidelijk los van het geloof in een transcendente, boven de werkelijkheid tronende God om in plaats daarvan een nieuw geloof in de mens te ontwikkelen, – de mens die ertoe geroepen is in alle vrijheid zijn eigen aardse werkelijkheid uit te bouwen en vorm te geven. Hij ontvouwde zijn denken voornamelijk in wisselwerking met de ontwikkelingen in architectuur en stedenbouw.
612 Schreeuwende mens, zwijgende God. Achtergronden bij Martin Scorsese’s Silence
Walter Van Herck
1643. Twee jonge jezuïeten gaan clandestien aan wal in Japan. Zij zoeken hun afvallige mentor Ferreira. In gevangenschap wordt ook hun geloof op de proef gesteld wanneer Japanse geloofsgenoten gemarteld worden zolang zij niet aan hun geloof verzaken. Dit verhaal naar een roman van Shusaku Endo is het onderwerp van Martin Scorsese’s recentste film Silence. De grens tussen geloof en verraad blijkt flinterdun te zijn.

F O R U M

621 Een nucleaire doorbraak bedreigt de wereld. Berichten van de rand van de afgrond
Conn Hallinan
626 De parabel van de onwetende herders
Harold Polis
633 Totalitair-rust in Facebook-bubbles. Over de waarde van filosofische onrust
Cees Zweistra en Judith Zweistra
638 Slow down brother (and sister) – maar hoe?
Margo de Groot Coenen

P O D I U M

643 Poëzie en politiek in Nicaragua
Maarten Inghels
649 Jerez de la Frontera. Op de grens tussen Moren en christenen
Eva Van de Wiele

B O E K E N

Brief aan Diognetus, bezorgd, vertaald en ingeleid door Michiel Op de Coul * Jan Oege¬ma,Lichaamsziel. Een retraite in rouw * Jan Oegema, Diep uit het oor. Taal en poëzie in de retraites van het Open Klooster * Henk Manschot, Blijf de aarde trouw. Pleidooi voor een nietzscheaanse terrasofie * Souleymane Bachir Diagne, Filosoferen in de islam? * Andreas Kinneging, Paul De Hert en Maarten Colette (red.), Burke * Joseph Roth, Joden op drift * Thomas Crombez, De moord op de kunst. Een historische inleiding tot de kunstfilosofie.