671 Streven zes keer per jaar. Met een nieuwe website
674 Uitnodiging voor de presentatie van het themanummer ‘Migratie’

A R T I K E L E N

675 Territorium: verhandelen of cultiveren? Over de Europese eenheidsmarkt als culturele en politieke splijtzwam
Pascal Gielen
Territorium wordt steeds meer als een markt begrepen. Geld, goederen en mensen moeten daarbinnen vrij kunnen circuleren. De EU vergeet daarbij dat territorium in de eerste plaats via cultuur tot stand komt: niet geld of goederen, maar wel mensen hechten zich aan hun territorium via de betekenis die ze eraan geven. De markt is als integrerend principe hoogst problematisch. Ze leidt tot afgunst, verdeeldheid en exits. Politici zouden meer aandacht moeten hebben voor de culturele geladenheid van het Europese gebied en voor de rol die kunstenaars daarin spelen.
688 Over globalisatie, ongelijkheid, migratie en rechtvaardigheid
Stefaan Marysse
Sinds Thomas Piketty’s Kapitaal in de eenentwintigste eeuw is er één nieuw werk verschenen dat de ongelijkheidsthematiek nog nadrukkelijker op de kaart zet. Met Wereldwijde ongelijkheid. Welvaart in de 21ste eeuw brengt Branko Milanovic een nog sterkere analyse van de ongelijkheid in tijd en ruimte die de politieke en maatschappelijke spanningsvelden op dit moment bepaalt.
698 Idealistische wolven in materialistische schaapsvacht. Een eeuw na de Oktoberrevolutie 1917
Ludo Abicht
De historische gebeurtenissen in de Oktoberrevolutie en de interpretatie ervan blijven wetenschappers en commentatoren intrigeren. In dit artikel wordt, op basis van nieuwe teksten, geargumenteerd dat de revolutie in haar eerste fase volkomen aansloot bij de democratische emancipatiebewegingen aan het einde van WO I. De onhandige reactie van het voorlopig bewind gaf een ideologische minderheid onder leiding van Lenin en Trotski de kans om de revolutionaire verworvenheden tegelijkertijd te redden én in een autoritaire richting te sturen. Wat als een democratisch materialistische revolte begonnen was, eindigde in een idealistisch experiment.
707 Adam Smith, profeet van het platte eigenbelang?
Bruno Segers
De bekende Schotse filosoof Adam Smith (1723-1790) wordt vaak door vrijemarktfundamentalisten aangehaald als verdediger van de vrije markt die er, als een ‘onzichtbare hand’, voor zou zorgen dat het eigenbelang het algemeen belang zou dienen. Maar Smith was niet enkel de schrijver van een boek over economie, hij was een moralist die zocht hoe de mens een welgevuld, volwaardig en decent leven kan leiden. Onze tijd heeft dit zo goed als vergeten.
715 ‘Want gij zijt zelf vreemdelingen geweest in Egypte’. De geschiedenis van de Duitse vluchtelingen en het huidige vluchtelingendebat
Stefan Gärtner
Duitsland heeft de afgelopen jaren meer vluchtelingen opgenomen dan welk ander land in Europa ook. Maar Duitsland heeft aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, en in de volgende tijd, ook zelf een vluchtelingenprobleem gekend. In deze bijdrage gaat Stefan Gärtner in op de vraag of er een samenhang bestaat tussen de opstelling van Duitsland in het huidige vluchtelingenprobleem en dat van het einde van de Tweede Wereldoorlog.

F O R U M

728 De euthanasiewet van mei 2002. Een terugblik
Fernand Van Neste
733 Een bezongen missionaris
Herman Simissen

P O D I U M

738 Agentschappen
Klaas Tindemans
743 Raoul Pecks I Am Not Your Negro. James Baldwin, zwarte cinema en Amerika’s Witte Masker
Ivo De Kock

B O E K E N

David Dessin, God is een vluchteling * Ger Groot, De geest uit de fles * Hans Vandevoorde (red.), Hoe Vlaming te zijn? * Kees ‘t Hart, Wederzijds * Peter De Graeve, De afvalligen * Johan Leman, Migraties en interculturele toekomst * Rory Stewart, De Schotse marsen * Joost de Vries (red.), De negentien boeken die ons boos maakten.