579 In memoriam Frans Van Bladel
580 Congo, vijftig jaar na de Dipenda 
Guy Poppe
Congo bezit troeven te over om na de verkiezingen van 2006 tot een welvarend land uit te groeien. Maar op de grondvesten van de prille democratisering is er nauwelijks voortgebouwd. Van een ontbolsterende democratische cultuur is geen sprake, de oorlog blijft aanslepen en gewapende groepen, inbegrepen het eigen leger, blijven elkaar de controle op lucratieve mijnsites betwisten. Vijftig jaar na de onafhankelijkheid heeft Congo behoefte aan een staat, die naam waardig.
590 India in de ban van de hoogtechnologische ontwikkeling. Een paar snapshots 
Georges De Schrijver
Amartya Sen somde drie criteria op voor een geslaagde ontwikkeling: door de staat gerunde scholen, gezondheidscentra en democratisch verkozen leiders. Van deze doelstellingen heeft de in januari overleden communistische minister-president van West-Bengalen, Jyoti Basu, gedurende 23 jaar werk gemaakt. Hij kreeg hiervoor een staatsbegrafenis. Dit lokte heel wat kritiek uit in de pers. Het nieuwe India wil blijkbaar niet weten van een afgevlakte, communistische samenleving, maar kiest resoluut voor hoogtechnologische ontwikkeling zowel in steden als op het platteland. Een verslag.
601 De niet zo stille kracht van het Oosten
Patrick Vanden Berghe
De koloniale roman is weer in. Dit is niet toevallig: België nam vijftig jaar geleden afscheid van zijn kolonie, terwijl ook Nederland en Groot-Brittannië nog maar net herdachten dat hun belangrijkste overzeese gebieden zich eind jaren veertig definitief afscheurden van het moederland. Over de verhoudingen tussen kolonisator en gekoloniseerde is heel wat geschreven, maar wat hadden twee van de belangrijkste koloniale auteurs, Louis Couperus en E.M. Forster, nog tijdens die periode te vertellen?
610 Schrijven voor het vaderland. Op zoek naar José Martí 
Piet Devos
Naar aanleiding van een rondreis op Cuba reflecteert de auteur over de maakbaarheid van geschiedenis. Als literatuurwetenschapper focust hij met name op de cultus rond de dichter des vaderlands, José Martí (1853-1895), en hoe deze figuur wordt ingezet om de revolutie te rechtvaardigen. Maar in hoeverre stemt deze officiële kant van het verhaal nog overeen met de historische werkelijkheid en de huidige toestand op het suikereiland?
622 Nederlandse jezuïeten in de bètavakken tijdens de emancipatie
Frans Kurris
Het in 1868 gestichte jezuïetentijdschrift Studiën werd na enige decennia het podium voor de confrontatie van geloof en wetenschap: experimenteel verkregen kennis stootte op geopenbaarde, Bijbelse gegevens. Korte portretten van meer dan tien natuurwetenschappers tonen de ontwikkeling van een katholiek, algemeen cultureel maandblad tijdens de tweede helft van de negentiende en de eerste helft van de twintigste eeuw. Polemiek, rechtzettingen, menselijke normen en waarden, nieuws en voorlichting – en steeds serener wordende gesprekken met andersdenkenden.

F O R U M

633 De gruwel der ontheiliging
Pieter Anton van Gennip
638 Draadloos RSA (6). ’n Oomblik van waarheid?
Gerrit Brand
643 Zakat
Eric Hulsens

P O D I U M

646 Raak me niet aan – raak me aan (voulez-vous toucher avec moi)
Ignaasch Devisch
651 Pleidooi voor meer openheid
Bruno Segers

B O E K E N

A. Badiou en S. Zizek, Actuele filosofie * L. Kenis, J. Billiet en P. Pasture (red.), The Transformation of the Christian Churches in Western Europe (1945-2000) * J. Soskice, De tweeling van de Sinaï * R.W. Baker, S.T. Ismael en T.Y. Ismael, Cultural Cleansing in Iraq * A. Schumacher (red.), Botticelli: Bildnis, Mythos, Andacht * M. Verminck (red.), Onheil, pijn, bloed * L. de Vos, Y. T’Sjoen en L. Stynen (red.), Verbrande schrijvers * Lyrikstimmen. Die Bibliothek der Poeten.