387 Studie of adaptatie? Over flexibel studeren in een richtingloze wereld
Walter Weyns
De Europese, en in toenemende mate ook geglobaliseerde, hogere onderwijsruimte wordt almaar fijner ingericht om het trajectstuderen – het op ieder moment heroriënteerbare studeren – in de hand te werken. Overheden en bedrijven vinden zo’n beweeglijke onderwijsinfrastructuur uitstekend. Zij verlangen inschikkelijke medewerkers die tegen een stootje kunnen. En dus wordt van de student een ‘flexibele studiehouding’ gevraagd. Maar daarbij dreigt studie te worden herleid tot louter adaptatief leren.
396 Tegen de uitholling van menselijk verdriet. Rouw, depressie en het verlies van een geliefde
Marc Verminck
Onlangs publiceerde Harvard-professor Arthur Kleinman het artikel ‘Maak van rouw geen ziekte’ in The Lancet. Het is een regelrechte uithaal naar de laatste, nog te verschijnen nieuwe versie van ‘hét’ Amerikaanse handboek Psychiatrie: DSM. Hierin wordt de rouw benaderd als een pathologisch verschijnsel dat met medicatie bestreden kan worden. Dit artikel steunt de kritiek van Kleinman en bevat een felle waarschuwing voor de medicalisering van het menselijk lijden.
405 God als uitweg
Moshgan Wahedi
Iedereen heeft wel iets te zeggen over de islam. De uitingen beperken zich doorgaans niet tot de religie alleen: ook de gelovigen zelf zijn onderwerp van gesprek. Vaak gaan debatten over moslima’s die aan islamitische ketenen gebonden zouden zijn. Deze redenatie is bedrieglijk. De conflicten waarmee de jonge moslim(a) te maken heeft, blijken hun voedingsbodem te hebben in de cultuur, niet in de islam. Dit artikel zal een uitweg bieden voor een aantal van deze conflicten – sekseverhoudingen, deugdelijkheid en de generatiekloof.
412 De Occupy Wall Street-beweging. Een overzicht
Andrew Winnick
Tot het begin van de Occupy Wall Street-beweging lag in de meeste politieke discussies in de VS de nadruk op het reduceren van belastingen, overheidsuitgaven en de omvang van de regering. Slechts een paar eenzame stemmen vroegen om hogere belastingen voor de rijken en de grote ondernemingen. Nu concentreert een groot deel van het land zich op de bezorgdheden die door de Occupy-beweging zijn gearticuleerd. De toon en de inhoud van de politieke dialoog in de VS zijn ingrijpend veranderd.
425 Het verdwijnen van China’s vreedzame wereld
Jonathan Holslag
China heeft steeds volgehouden dat haar opmars vreedzaam zal verlopen. Daarmee beweert het een heel andere vorm van machtspolitiek te beoefenen als de grootmachten uit het verleden. De strategie van vreedzame ontwikkeling komt echter steeds meer onder druk. Terwijl andere landen steeds grotere verwachtingen hebben ten opzichte van de Volksrepubliek, vinden Chinese beleidsmakers en opinieleiders een aanzienlijk deel van deze eisen onrealistisch en onrechtvaardig. Het gevolg is een toename van internationaal wantrouwen, wantrouwen dat in een klimaat van nationalisme kan leiden tot nieuwe confrontaties en de vreedzame groei van China doen ontsporen.

F O R U M

439 Elk zijn crisis
Harold Polis
445 Antwerpen – Praag retour. De gedenkschriften van Raymond Braine
Stijn Geudens

P O D I U M

451 Leegte lacht
Joris Gerits
457 Iets van belang
Klaas Tindemans
462 De woede om een bolletje breiwol
Michiel Van Kempen

B O E K E N

Een schrijver ziet meer. Nederlandse auteurs en het Rijksmuseum * Herman Pleij, Anna Bijns van Antwerpen * Joris Tulkens, Johanna de Waanzinnige. Een historische roman * Aleid Truijens, Geluk kun je alleen schilderen. F.B. Hotz – Het leven * Michel Dupuis en Yves T’Sjoen (red.), Ik ben de overlevende. Een keuze uit het werk van Jan de Roek * Themanummer Ivo Michiels, Deus ex Machina, nr. 138-139 * André Delvaux, Een vrouw tussen hond en wolf.