291 Zeg het niemand. Frans Van Bladel Essayprijs 2012
Herman Simissen
293 De Nigeriaanse waarheidscommissie van 1999. Terugblik van een insider
Georges De Schrijver
Ofschoon sinds 1999 een parlementaire democratie, blijft Nigeria het loodzware gewicht voelen van dertig jaar militaire dictatuur. Etnische spanningen en geweldsuitbarstingen blijven legio ondanks de verzoeningspogingen van de in 1999 opgerichte waarheidscommissie. Die commissie was weliswaar in staat verzoening te realiseren tussen individuele personen, maar slaagde er niet in, de politieke actoren in het vredesproces te betrekken: die beriepen zich op hun onschendbaarheid, zich niet schamend voor de gruwelen van willekeurige arrestaties en folteringen die ze hadden aangericht.
306 Het noodzakelijke kwaad van ratingbureaus
Johan Van Gompel
Door hun alom gebruikte ratings hebben de grote drie kredietbeoordelaars S&P, Moody’s en Fitch een grote impact op de financiële markten en zo op de bredere economie en welvaart van burgers. De voorbije jaren maakten ze echter ernstige fouten en kreeg hun geloofwaardigheid een zware deuk. Na de forse kritiek dat ze in 2007 de grootste crisis sinds 1929 niet zagen aankomen, hellen ze nu met ultrastrenge beoordelingen voor de zwakke eurolanden volgens sommigen te radicaal over naar de andere kant.
314 Pleidooi voor een actief pluralistische cursus
Ludo Abicht en Guido Vanheeswijck
Past het huidige levensbeschouwelijke onderwijs nog wel in deze multiculturele en geseculariseerde maatschappij? Recent is het idee ontstaan om een verplicht eenheidsvak ‘levensbeschouwingen, ethiek, filosofie en burgerzin’ (LEF) in te voeren op alle scholen voor lager en secundair onderwijs. Ludo Abicht en Guido Vanheeswijck bepleiten en verdedigen de invoering van LEF omdat het de levensbeschouwelijke en morele gevoeligheid van jongeren kan verfijnen en hen goed kan voorbereiden op een samenleven en samenwerken met andersdenkenden. Jean-Pierre Rondas reageert hierop met een pleidooi voor een ‘zwakke godsdienstles’, waarbij de – gedeklerikaliseerde – katholieke traditie het vertrekpunt blijft en niet alleen wordt ingegaan op zingeving maar ook op verbeelding, naastenliefde, rechtvaardigheidsdrang en twijfel als praktische attitude.
318 Pleidooi voor de zwakke godsdienstles
Jean-Pierre Rondas
Past het huidige levensbeschouwelijke onderwijs nog wel in deze multiculturele en geseculariseerde maatschappij? Recent is het idee ontstaan om een verplicht eenheidsvak ‘levensbeschouwingen, ethiek, filosofie en burgerzin’ (LEF) in te voeren op alle scholen voor lager en secundair onderwijs. Ludo Abicht en Guido Vanheeswijck bepleiten en verdedigen de invoering van LEF omdat het de levensbeschouwelijke en morele gevoeligheid van jongeren kan verfijnen en hen goed kan voorbereiden op een samenleven en samenwerken met andersdenkenden. Jean-Pierre Rondas reageert hierop met een pleidooi voor een ‘zwakke godsdienstles’, waarbij de – gedeklerikaliseerde – katholieke traditie het vertrekpunt blijft en niet alleen wordt ingegaan op zingeving maar ook op verbeelding, naastenliefde, rechtvaardigheidsdrang en twijfel als praktische attitude.
326 Vernietig het laatste de herinnering niet. W.G. Sebald – De emigrés
Frank Inklaar
Het vergt enige moeite om in de wereld van de Duits-Engelse auteur W.G. Sebald (1944-2001) door te dringen. De verhalenbundel De emigrés is daarvoor een goede opstap. Sebalds thematiek komt in de bundel prominent naar voren: migratie, ontheemd zijn en de onontkoombaarheid van de herinnering. En dat alles in de unieke literaire vorm waarin Sebald zijn verhalen vertelt. Een inleiding in de wondere wereld van W.G. Sebald.
335 Conservatisme mag weer. Maar waar gaat het over?
Olivier Boehme
Conservatisme maakt weer volwaardig deel uit van het actuele debat. Maar is het ook zonder meer een ideologie? De auteur van deze bijdrage denkt van niet. Hij wijst er op dat het bij conservatisme gaat om een attitude van bewaren en omzichtig aanpassen die niet gebonden hoeft te zijn aan één politiek verhaal. Er kan sprake zijn van conservatisme in uiteenlopende situaties. Een wandeling door de geschiedenis leert zelfs dat de grens tussen conservatisme en progressivisme verre van scherp te trekken valt.

F O R U M

342 Een kardinale deugd?
Pieter Anton van Gennip
347 Hongarije op glad ijs
Dirk Rochtus
352 ‘Verstijfd op een ijsschots’. Het Europese project anno 2012
Guido Vanheeswijck

P O D I U M

357 ‘Christianofobie’ in de hedendaagse kunst?
Jan Koenot
363 Software met een ziel. Over Isis van Hans Dekkers
Annemarie Estor
369 Literatuur en politiek tijdens het Interbellum. Leven en werk van Kurt Köhler
Stijn Geudens

B O E K E N

Tjeu van den Berk, Het oude Egypte: bakermat van het jonge christendom * Evert Tuinstra, Spreuken deel 2 * Wim Couwenberg, Tijdsein. Peiling en perspectief van deze tijd* Barbara Uppenkamp, Ben Van Beneden en Piet Lombaerde (red.), Palazzo Rubens: De meester als architect * Rudi Mannaerts, Sint-Carolus Borromeus. De Antwerpse jezuïetenkerk: een openbaring.