D R I F T

387 Wordt het morgen beter? Frans Van Bladel Essayprijs 2013
Redactie
388 Veiligheidspolitiek: de gevolgen voor vrede
Tomas Baum en Maarten Van Alstein
Vrede en veiligheid lijken de onbezorgde leden van een tweelingbegrip: vaak worden ze uitgesproken in één adem. Hedendaagse veiligheidspraktijken zoals gated communities, Fort Europa en de globale oorlog tegen de terreur werpen echter de vraag op of er geen spanningen rijzen tussen westerse veiligheidslogica’s en vrede. Wat zijn de gevolgen van veiligheidspolitiek voor vrede? Kan veiligheid een bedreiging vormen voor vrede?
402 Alle Menschen werden Brüder. Het ‘West-Eastern Divan Orchestra’, een daad tegen onwetendheid
Herman Simissen
Nu het vredesproces in het Midden-Oosten is vastgelopen, is er nog maar weinig hoop op een vreedzame toekomst in deze regio. Een van de weinige tekenen van hoop is volgens velen het West-Eastern Divan Orchestra, een jeugdorkest waarin aankomende musici uit Israël, de Palestijnse gebieden en verschillende Arabische landen samen spelen. Het orkest komt voort uit een initiatief van de cultuurfilosoof en literatuurwetenschapper Edward Said en de dirigent Daniel Barenboim. Onder de bezielende leiding van laatstgenoemde heeft het orkest een bijzonder hoog niveau bereikt. Maar de grootste betekenis ervan ligt niet op het muzikale vlak.
429 De actieve welvaartsstaat: een terugblik en vooruitblik
Frank Vandenbroucke
Hebben we redenen om de welvaartsstaat vandaag te verdedigen? Ja, niet alleen omwille van de idealen die ze belichaamt – Herman Deleeck bejubelde ze als een ‘ongeëvenaard hoogstaande samenlevingsvorm, het geestelijk ideaal van Europa’ – maar ook omdat een verstandig georganiseerde welvaartsstaat sociale én economische efficiëntie in de hand kan werken. Hoe is er het voorbije decennium gesleuteld aan de Belgische welvaartsstaat, en wat leren we daaruit?
429 Verkiezingen in de VS, november 2012. Een historisch keerpunt. Deel 2
Andrew Winnick
Welke rol speelden de godsdiensten, de sociale media en de zo peperdure campagnes bij de jongste verkiezingen in de VS? De antwoorden op deze vragen laten zien dat de VS fel verdeeld blijft: er gaapt een diepe kloof tussen de gekleurde stad en het blanke platteland. De conservatieve blanken lijken ook op de lange termijn op veel plaatsen de controle te verliezen. De Democratische partij zal hoogstwaarschijnlijk op nationaal niveau de overheersende politieke kracht blijven. Dat zal echter alleen lukken als de partij zich echt bekommert om de behoeften van de gekleurde jongere generatie. En er komt een moment waarop de ouder wordende blanke inziet dat de hoogte van haar inkomen zal moeten instaan voor zijn oude dag.
442 Katholiek Vlaanderen. Een onvolledig verhaal
Guido Vanheeswijck
De titel van het recente boek van Marc Reynebeau, Katholiek Vlaanderen. Een beeldverhaal, heeft iets misleidends. Eigenlijk is het (beeld)verhaal van Reynebeau hoofdzakelijk een politieke geschiedenis van de katholieke kerk in Vlaanderen, en vooral een politieke geschiedenis van het klerikalisme. Letterlijk verwijst de term ‘klerikalisme’ naar de invloed van de clerus op het politieke bestel, met de daarbij horende connotatie van machtsmisbruik, opportunisme en vriendjespolitiek. Dat dit klerikalisme in Vlaanderen een realiteit is geweest, staat buiten kijf. Maar de suggestie die door de titel wordt gewekt, namelijk dat het katholieke verleden van Vlaanderen tot dit klerikalisme kan worden herleid, vertekent natuurlijk de realiteit.

F O R U M

454 De opstand der nuttige idioten
Harold Polis
460 ‘De stad is van iedereen die met de stad wil meewerken’. Een gesprek met Zuhal Demir
Tinneke Beeckman en Ludo Abicht

P O D I U M

465 Jan Eijkelboom, dichter van het alledaagse
Joris Gerits

B O E K E N

Klaas Driebergen, Bommel en Bijbel. Bijbel en Christendom in de verhalen van Marten Toonder * Henk van Houtum en Joos van Vught (red.), Eerlijke nieuwe wereld. Voorbij de grenzen van de natiestaat * Teike Asselbergs e.a. (red.), Kunst als brug. Turks-Nederlandse culturele relaties na 2000 * Gerhard Finckh en Nicole Hartje-Grave (red.),Peter Paul Rubens * Marja Pruis, Als je weg bent. Over Patricia de Martelaere * Propertius,Liefdesgedichten.