675 Barack Obama en het buitenland
Erik Faucompret
De vierenveertigste president van de Verenigde Staten, Barack Obama, is in tegenstelling tot zijn voorganger erg geliefd in het buitenland. Maar wat heeft Obama’s buitenlands beleid opgeleverd tijdens de eerste honderd dagen van zijn presidentschap? Is de houding fundamenteel veranderd in een aantal conflictdossiers? Obama heeft het buitenlands beleid niet radicaal herzien maar zijn toon is, in vergelijking met de retoriek uit de Bushjaren, veel zachter. Amerika moet voor hem een grootmacht blijven en daartoe ook gebruikmaken van de buitenwereld.
687 De ‘vreemdeling’ in het oude Israël
Hans Ausloos
In het maatschappelijk debat neemt de vreemdelingenproblematiek weer een prominente plaats in. Verschillende universiteiten en organisaties openden bovendien hun deuren voor sans-papiers. Met die actie kwam een traditie in zicht waarin de zorg voor mensen aan de rand van de samenleving centraal staat. Deze traditie heeft eeuwenoude wortels. De auteur wil een licht werpen op de wijze waarop Israël ooit antwoorden gaf op het vraagstuk van de vreemdeling.
696 De schoonheid en de dood. Thomas Manns Der Tod in Venedig als novelle over kunst
Camille Creyghton
Der Tod in Venedig van Thomas Mann vertelt het verhaal van de gelauwerde schrijver Aschenbach die op vakantie in Venetië verliefd wordt op een Poolse jongen en sterft aan de cholera. Behalve over allerlei andere themata gaat het boekje ook over de bronnen van kunst. Daardoor heeft Der Tod in Venedig diverse kunstenaars, zoals Luchino Visconti en Benjamin Britten, geïnspireerd tot een reflectie op het eigen kunstenaarschap.
706 ‘Met de rug naar het oosten’. De Gouden Eeuw in nationaalsocialistische ogen
Herman Simissen
De wijze waarop nationaalsocialisten over het verleden schreven, geeft een bijzonder inkijkje in hun opvattingen. Een interessant voorbeeld is de nationaalsocialistische visie op de Gouden Eeuw. Op het eerste gezicht wijkt deze niet af van wat anderen over dit tijdperk schreven, maar bij nader inzien zijn er toch opmerkelijke verschillen.
718 De mopperaars. Van zelfkwelling naar diagnose 
Grahame Lock
Aan de universiteit wordt eindeloos gemopperd over de hervormingen, maar waarom zijn deze vernieuwingen gedwongen ingevoerd? Dit artikel zoekt de oorzaken in een bredere sociale context: niet in een verkeerd beleid op overheidsniveau maar in een consensusidee over de mens en over de samenleving, beschouwd als sociaal contract. Zo is de notie van de universiteit als een op een convenant gebaseerde gemeenschap (John Kardinaal Newman) in de vergetelheid geraakt.

F O R U M

729 De naakten en de doden
Harold Polis
735 Draadloos RSA (5). Hoe ‘nieuw’ is president Jacob Zuma?
Willie J. Breytenbach
739 Het trauma van keizer Augustus en de toekomst van Europa
Stijn Geudens

P O D I U M

743 Een middeleeuwse extremiste
Joris Note
748 Ed Leeflang, van anekdote tot emblema
Wam de Moor
753 Van happening tot petit histoire. Wereldvrede volgens John en Yoko
Rutger H. Cornets de Groot

B O E K E N

Alain de Botton, Ode aan de arbeid * P.J. van Midden (red.), Jozua * W. Vogels, Jozua * A. Provoost, De eerste christenen * M. Van de Voorde, Geloof en Politiek * W. van der Veen, Van Gogh: A Literary Mind * M. Klunder en H. Hofstra (red.), Aafje Heynis.