771 ‘Du mußt dein Leben ändern’. Sloterdijk over ommekeer
Georges De Schrijver
Wie had ooit gedacht dat Nietzsche zou kunnen inspireren tot ascese in de ecologische crisis? Over dit onderwerp gaat Peter Sloterdijks nieuwste boek Du mußt dein Leben ändern. Hij toont aan dat zowel Nietzsche als de Stoa en het monastieke milieu met hun overvraging erop uit waren energieën vrij te maken die hen op een hoger niveau mens deden zijn. Zulke gezondmakende energieën hebben we nu nodig, willen we werk maken van het verlichten van onze ecologische voetafdruk, zodat onze planeet kan overleven.
783 De slechtbeste van alle mogelijke werelden. Sferen van Peter Sloterdijk
Christophe Van Gerrewey
De trilogie Sferen van de Duitse filosoof Peter Sloterdijk is nu integraal in het Nederlands vertaald. De drie delen (Bellen, Globes en Schuim) zijn opgevat als een ruimtelijke geschiedschrijving van de mensheid. ‘Sferen’ zijn constructies die de mens tot stand brengt om te kunnen overleven. De moderniteit heeft het maken van sferen – als gemeenschappen tussen twee of meer mensen – alleen maar moeilijker gemaakt. Desondanks probeert Sloterdijk onze huidige tijd op een positieve manier te beschouwen.
794 Schaduwen op een grotwand. Plato in de bioscoop
Pieter d’Hoine
In een interview omschreef de Italiaanse regisseur Bernardo Bertolucci de bekende grotallegorie van Plato eens als een oermetafoor voor cinema. Een vergelijking tussen de bioscoopzaal en Plato’s grot ligt inderdaad voor de hand. Interessant wordt het wanneer filmmakers zich ook op Plato inspireren om hun werk filosofisch in te bedden. Bertolucci’s Il conformista, Peter Weirs Truman show en Emir Kusturica’s Underground bieden aldus verrassende perspectieven.
804 Gure verbeelding. Kanttekeningen bij Ik ben een bijl van Erik Jan Harmens
Arnoud van Adrichem
In Ik ben een bijl. Nieuwe dichters uit de jaren nul bloemleest dichter en poëziecriticus Erik Jan Harmens (°1970) niet-vrijblijvende of geëngageerde poëzie van dichters die de afgelopen tien jaar debuteerden. De samensteller schreef een vlammende maar uiteindelijk weinig zeggende inleiding die zich bovendien moeizaam blijkt te verhouden tot de opgenomen gedichten. Harmens laat zo een uitgelezen kans liggen om écht stelling te nemen in het poëziedebat.
817 Lezers hebben schrijvers nodig. Diachronische beschouwingen over het lezen 
Paul van der Grijp
Waarom al die boeken bewaren die je mogelijk nooit meer herleest? En waarom nu juist dat ene boek nodig hebben dat je wel hebt weggedaan? Wellicht vormen boekenkasten, welgevuld met vertrouwde titels en auteurs, een inventaris van een leven, met beloftes voor de toekomst. Wat is lezen dan? De auteur illustreert zijn antwoord met zowel persoonlijke als historische voorbeelden en gaat daarbij ook in op de verzameldrift van een der grootste boekencollectioneurs ter wereld.

F O R U M

828 Er is niets meer aan
Pieter Anton van Gennip
833 Politiek judo en andere deconstructies van de Congolese Staat
Tom De Herdt en Inge Wagemakers
838 Geloven in geloof
Jan-Hendrik Bakker

P O D I U M

842 Zielenmis
Klaas Tindemans
847 De kleur blauw in de Duitse poëzie
Eric Bolle
852 Niet angstig bezorgd om eigen zielenheil
Peter van Dael

B O E K E N

T. van den Berk, Eigenzinnig kunstzinnig * J. Smit, Jeruzalem – Rome – Santiago * G. Fonteyn, Over de taalgrens * Anselm Kiefer: Maria durch ein Dornwald ging * O.S. Lankhorst en D. Timmerman (red.), Bibliografie van Katholieke Nederlandse Periodieken.