676 In memoriam Joris Gerits (1943-2016)
Redactie
678 John Locke, John Rawls en de taxshift in België
Edgard Van de Velde
Aangezien een democratie zowel de doelstellingen van vrijheid als gelijkheid nastreeft, zijn op basis van het tweede rechtvaardigheidsprincipe van John Rawls en het rechtsstaatprincipe en de beperkingen van de individuele vrijheid zoals omschreven door John Locke, twee taxshifts prioritair: (1) een taxshift van belasting op arbeid naar belasting op erfenissen en schenkingen; (2) een taxshift van de door de staatsschuld gecreëerde last op de komende generaties naar het deel van de huidige generatie dat zijn bijdrageplicht vermijdt in de schaduweconomie.
691 Perzische Brieven 2016. Een tegenbericht
Ludo Abicht
Wie vandaag naar Iran reist, zal zien dat onze vooringenomen ideeën over het land overboord moeten. De mensen in de grote steden, vooral de vrouwen, zijn hoog opgeleid, goed geïnformeerd en kritisch. De reuzenfoto’s van de oude ayatollahs en de jonge ‘martelaren’, slachtoffers van de oorlog met Irak, domineren weliswaar nog steeds het straatbeeld, maar het wordt steeds duidelijker dat hier een bevolking wacht op de volgende democratiseringsgolf om zich bewust en zelfzeker te emanciperen.
700 Wat doet het met mij? Over de ervaring en betekenis van kunst
Benjamin De Mesel
In deze bijdrage worden twee mogelijke manieren om een kunstwerk te benaderen tegenover elkaar geplaatst. In de eerste, die naar buiten gericht is, staat het kunstwerk zelf centraal. Het doel is om de betekenis te begrijpen van iets dat buiten mij ligt. De tweede manier om een kunstwerk te benaderen draait rond mij en mijn ervaring. Niet het object, dat wat ervaren wordt, staat centraal, maar het subject, diegene die ervaart.
711 Krijgkunst. Tegen het neergangsdenken
Dries Deweer
De afwezigheid van het narratief van gave en opgave biedt een verklaring voor het feit dat we het narratief van de neergang zo moeilijk ontstijgen. Leven en samenleven als gave en opgave plaatst elk neergangsverhaal in de marge van een ruimer en meeslepend verhaal waarin de perceptie van neergang verdrinkt in de verbeelding van wat we zelf kunnen doen om de samenleving beter te maken. Daarom moeten we ons opnieuw bekwamen in de krijgkunst, zonder tussen-s, dat wil zeggen, in een diepgaand besef gegeven te zijn en daardoor ook verantwoordelijkheid te dragen.

F O R U M

717 e-Utopia. Op weg naar Europa
Stefan Waanders
722 ‘Geestelijk leider zijner tijdgenoten’. Een biografie van Gerard Brom
Herman Simissen
727 ‘Er is rede wanneer er vrede is’. Denken vanuit oorlog en geweld
Geert Van Coillie

P O D I U M

731 Extreme passies gedrenkt in vitriool én humor. Paul Verhoevens Franse thriller Elle
Ivo De Kock
738 Christus wordt weer gekruisigd
Guido Vanheeswijck
742 Van Morgenland naar Avondland. 5. Fatena Al-Ghorra
Annemarie Estor

B O E K E N

Wim Vandewiele, Langs het pad van de postulant. Binnenkijken in de trappistenabdij van Westvleteren * Johan Goud (red.), Door woorden gekust. Talen van de liefde * Stefan Mertens en Hedwig De Smaele (red.), Representations of Islam in the News. A Cross-Cultural Analysis * Jan Blommaert, Let op je woorden. Politiek, taal en strijd * René De Preter, De onzichtbare hand boven België. Een economische geschiedenis. De invloed van liberalisering, globalisering en europeanisering * Raf Vanderstraeten en Frederik Van der Gucht, De Geschoolde Maatschappij * Karl van den Broeck, Waarom ik de Indianen wil redden. Op zoek naar het kruis van Sitting Bull * Bert Govaerts, Ernest Claes. De biografie van een heer uit Zichem * Stijn Streuvels, Het leven en de dood in den ast Ast. Schrijvers en kunstenaars openen Stijn Streuvels’ meesterwerk ‘Het leven en de dood in den ast’ * Yvan de Maesschalck, Vossenlucht. Over Reynaertpersonages en hun fictionele aanverwanten * Carol Jacobi en Hope Kingsley, Painting with Light. Art and Photography from the Pre-Raphaelites to the modern Age Andres Serrano. Salvation, The Holy Land * Michel Draguet (red.), Andres Serrano. Residents of New York. Denizens of Brussels