D R I F T

579 Hart en verstand
Benjamin De Mesel

A R T I K E L E N

581 Mijn vriend, een genocidair? Enkele vragen naar aanleiding van het einde van het Rwandatribunaal
Stefaan Marysse
Het is juni 1995. De gerechtelijke politie valt, op bevel van onderzoeksrechter Damien Vandermeersch, binnen in de woning van de familie Marysse-Vermandele, op zoek naar Elie Ndayambaje, die wordt verdacht van medeplichtigheid aan genocide. Na ruim twintig jaar voorlopige hechtenis wordt Elie Ndayambaje in 2015 door het Internationaal Rwandatribunaal berecht. Hij zal nog tot zijn 79ste in de gevangenis zitten. Stefaan Marysse schreef dit stukje geschiedenis vanuit de persoonlijke vriendschap en de overtuiging van onschuld, en stelt vragen bij de werking van dit Rwandatribunaal.
594 Verleden en toekomst van Europa. Interview met Herman Van Rompuy
Jan Koenot en François Euvé
In dit interview kijkt Herman Van Rompuy naar de verwezenlijkingen van de Europese Unie op sociaal en maatschappelijk vlak, en naar haar huidige uitdagingen. Het ideaal van de grondleggers van de Europese Gemeenschap ligt hem na aan het hart: Europa is en blijft een project van verzoening en vrede. Om dat ideaal in de huidige omstandigheden te verdedigen is aandacht nodig, ook voor de niet-materiële componenten van het leven en samenleven. Opvoeding, cultuur en spiritualiteit mogen niet worden verwaarloosd.
604 Onheilspellende politieke (r)evoluties in Brazilië en Venezuela
Luk Corluy
De laatste tijd worden allerhande verontrustende socio-economische berichten verspreid over Argentinië, Brazilië en Venezuela. Specifiek kampt Brazilië nog eens met een ongeziene milieuramp en de verspreiding van een haast niet te stoppen dodelijk virus. Tijd om een nieuwe evaluatie te maken nu er zich een politieke tsunami voordoet in de drie landen. Argentinië keert zich af van het links-peronisme en ligt financieel aan het infuus. In Brazilië keert het politiek establishment zich radicaal tegen de nieuw verkozen presidente en in Venezuela staat het land aan de rand van het bankroet. De drie landen kampen met een torenhoge inflatie, stijgende werkloosheid en een dalende munt. Vorige maand kwam Argentinië aan bod, deze maand Brazilië en Venezuela.
618 Giorgio Agamben over het gebruik van de lichamen. Het wonder van de levensimpuls
Georges De Schrijver
In dit werk dat de reeks Homo Sacer afsluit, heeft Agamben het over ‘vormen-van-leven’ of levensstijlen die een intense vervulling geven aan iemands leven. De menselijke persoon ‘is’ niet, maar wordt zichzelf door gebruik te maken van zijn lichaam en op die manier een vertrouwdheid te ontwikkelen met zichzelf. Dit ‘bij zichzelf zijn’ brengt hem in een contemplatieve stemming. Het doet de persoon in kwestie beseffen hoezeer het hem gegeven is om met zijn ‘vorm-van-leven’ uitdrukking te geven aan een vitaliteit die vanuit de ene substantie overvloeit op de particuliere wezens. Meer dan ooit steekt Agamben in dit werk zijn licht op bij Spinoza.
630 Gebeten worden. De (gevaarlijke) lust van het verlies
Bart Loos
Genot wordt gewoonlijk met bezit geassocieerd. ‘Eigendom is het recht om op de meest volstrekte wijze van een zaak het genot te hebben en daarover te beschikken’, staat in ons wetboek. Misschien is genot echter gericht naar buiten, naar de ander, door wie het ik zich wil laten onteigenen, laten innemen als een fort dat alle verdedigingsgordels neerhaalt. In het genot is niet langer een centrum, een ‘ik’ als referentiepunt, van waaruit het subject de wereld observeert, begrijpt en beheerst. Het cartesiaanse ego cogito, de laatste zekerheid, de laatste houvast, wordt vrijwillig opgegeven. Een essay over filosoof Jean-Luc Nancy en zijn boek La jouissance(2014).

F O R U M

636 Red het zwarte schaap
Harold Polis
642 ‘Kameraad’ versus ‘volksmassa‘ in Noord-Korea
Anja Fricke
648 Svetlana Alexijevitsj. Archivaris van de Russische ziel
Stijn Geudens

P O D I U M

654 Deze dichter is een vis. Gedichten voor de kleine reus van Peter Holvoet-Hanssen
Joris Gerits
660 Jihad
Klaas Tindemans
664 Van Morgenland naar Avondland. 4. Adnan Adil
Annemarie Estor