D R I F T

483 Onwetendheid
Stijn Geudens

A R T I K E L E N

485 Religie voor gevorderden. Waarom hermeneutiek altijd beter is dan positivisme of religieus fundamentalisme
Stijn Latré
In dit artikel legt Stijn Latré uit waarom het waarheidsbegrip dat Maarten Boudry hanteert in zijn boek Illusies voor gevorderden te eng is, en waarom ook religieuze overtuigingen waarheidsaanspraken kunnen maken. Religie kan niet simpelweg opzij geschoven worden als louter illusoir. Wie een hermeneutisch waarheidsconcept hanteert, erkent het rijke betekenis- en waarheidspotentieel van menselijke verbeelding.
498 De landingsbaan van de werkelijkheid
Maarten Boudry
Maarten Boudry reageert: hij betoogt dat zijn waarheidspleidooi in Illusies voor gevorderden wel degelijk ruimte laat voor hermeneutiek, zolang deze niet is ingefluisterd door religieuze dogma’s of ‘achterafgoderij’ (de projectie van moderne inzichten en gevoeligheden op heilige teksten). Fictie en verbeelding zijn inderdaad waardevol en nuttig, maar het zijn geen illusies in de zin van onware overtuigingen. Ze missen de ‘doxastische koppeling’ die ons handelen aandrijft. Boudry verduidelijkt daarnaast zijn standpunt over de vrije wil en de grenzen van menselijke kennis.
504 De vangpijp van het geluk. Utopiekritiek in Thomas Mores Utopia
Toon Van Houdt en Erik De Bom
De titel van een boek die voortleeft als de benaming voor een literair genre en – ruimer zelfs – voor een welbepaalde manier van denken en doen. De Engelse humanist Thomas More is een van de weinige auteurs die daar prat op kunnen gaan. Exact vijfhonderd jaar geleden publiceerde hij zijn Utopia, meteen de allereerste echte utopie uit de wereldgeschiedenis. Maar biedt de auteur wel een zuivere utopie, de blauwdruk van een perfecte samenleving, een ideale staat? Een aandachtige lectuur levert een ander, rijker beeld op.
515 Van vooroordeel tot blinde vlek
Hans Achterhuis
Wat als een recensie van Ruimte voor voordelen van Sandel en Kritiek van de zwarte rede van Mbembe begon, liep uit in een persoonlijk getint kritisch onderzoek naar vooroordelen. In hoeverre is het mogelijk de eigen vooroordelen te overwinnen? Soms zal de bewustwording van het eigen vooroordeel het hoogste zijn dat bereikt kan worden. Hier ligt dan wel een begin voor een proces van kosmopolitische oordeelsvorming, waar in onze geglobaliseerde wereld dringend behoefte aan is.
524 Argentinië klimt langzaam uit het dal
Luk Corluy
De laatste tijd doen zich in rap tempo allerlei politieke omwentelingen voor in Argentinië, Brazilië en Venezuela. Tijd voor een nieuwe evaluatie van de socio-economische situatie. Argentinië keert zich af van het links-peronisme en ligt financieel aan het infuus. In Brazilië keert het politiek establishment zich radicaal tegen de nieuw verkozen presidente. Het land heeft ook nog eens te kampen met een ongeziene milieuramp en de verspreiding van een dodelijk virus. Venezuela ten slotte, staat aan de rand van het bankroet. De drie landen kampen met een torenhoge inflatie, stijgende werkloosheid en een dalende munt. Deze eerste bijdrage handelt over Argentinië. Volgende maand komen Brazilië en Venezuela aan bod.

F O R U M

534 De Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016. Tekenen van een autoritaire verslaving
John A. Dick
540 Spiritualiteit en de kunst van het wielrennen
Johan Roeland
545 Voetbalanecdoten
Stijn Geudens

P O D I U M

551 Hybride documentaire The Land of the Enlightened. De waarheid is vreemder dan de wereld die we kunnen verzinnen
Ivo De Kock
558 Van Morgenland naar Avondland. 3. Abdualla Maksour
Annemarie Estor

B O E K E N

Guido Vanheeswijck, De draad van Penelope. Europa tussen ironie en waarheid · Julianus de Afvallige, Afvallige contra afvalligen. Keuze uit zijn geschriften · Walter Lotens, Engagement met of zonder God. Atheïst onder missionarissen · Edward Schillebeeckx, Verhalen van een levende · Thomas Jefferson, De Jefferson Bijbel · Adelbert Denaux (red.), De Nederlandse jaren van Johannes Willebrands · Fred van Lieburg, Jan Siebelink en de geschiedenis achter ‘Knielen op een bed violen’ · Durs Grünbein, Die Jahre im Zoo. Ein Kaleidoskop.