291 Ondenkbare praktijken. Frans Van Bladel-Essayprijs 2016

D R I F T

292 Ons huidige wereldbeeld: drie breuklijnen
Ludo Abicht
294 Een zaak van leven of dood. Over The Children Act’van Ian McEwan
Herman Simissen
In zijn recente werk stelt de Engelse schrijver Ian McEwan regelmatig actuele maatschappelijke kwesties aan de orde. In zijn jongste roman, The Children Act, is dit een probleem uit de medische ethiek: de behandeling van een minderjarige patiënt, waarover tussen ouders en artsen verschil van opvatting bestaat. McEwan maakt er een boeiend verhaal van.
305 Ontzield of bezielend?
Bruno Segers
Vertrekkend van zijn jarenlange vrijwilligerswerk als toezichter en toelichter in de prachtige Sint Pauluskerk te Antwerpen, vertelt de auteur wat hem daar beroert en verontrust. Gevoelig voor onze culturele en spirituele traditie, maar geconfronteerd met de teloorgang van deze erfenis door het onbegrip ervan, geeft hij aan wat hij als essentieel en inspirerend ziet.
316 Cervantes en zijn Don Quijote
Rik Van Gorp
Reeds enkele jaren wordt de datum van de 23e april door UNESCO gepromoot als ‘Internationale Dag van het Boek’. Want Shakespeare en Cervantes zouden op die dag zijn gestorven. En dit jaar nog wel precies 400 jaar geleden. Voldoende reden om even bij Cervantes’ meesterwerk Don Quijote de la Mancha stil te staan, waarvan het tweede deel enkele maanden voor zijn dood in 1615 is verschenen. Wie was deze auteur eigenlijk? En hoe komt het dat anno 2016 overal ter wereld en niet het minst in de Lage Landen de figuur van Don Quichot nog zo sterk tot de verbeelding spreekt?
329 Leren leven met terreur?
Tom Sauer
Moeten we leren leven met de angst voor terroristische aanslagen? Dit essay tracht het fenomeen ‘terrorisme’ te beschrijven en het relatief hoge onveiligheidsgevoel op dit vlak in ons land te kaderen. Verder wordt dieper ingegaan op de beweegredenen van hen die België verlaten om in Syrië te gaan strijden en waarvan sommigen terugkomen om aanslagen te plegen in onze contreien. Tot slot reikt de auteur enkele aanbevelingen voor onze beleidsmakers aan op basis van de eerder geschetste analyse.

F O R U M

341 Van eetclub tot wereldwijde mensenrechtenorganisatie
Joke van Leeuwen en Ides De Bruyne

P O D I U M

345 Van Morgenland naar Avondland. 1. Zuher Aljobory
Annemarie Estor
351 Stripverhalen uit Kaapstad. Gesprek met André en Nathan Trantraal
Annemarié van Niekerk
356 Iñárritu’s The Revenant. Zijn we allemaal barbaren?
Ivo De Kock
363 Literatuur, filosofie, leven
Ludo Abicht

B O E K E N

B. Van ’t Veld, Exodus, deel 2 estorkroniek. De oudste geschiedenis van het Kievse Rijk * Benjamin Kaplan, Cunegondes ontvoering. Een geschiedenis van religieuze strijd in de tijd van de Verlichting * Zacht Lawijd. Literair-historisch tijdschrift, jaargang 14 nr. 4 * Thomas Verbogt, Als de winter voorbij is * Hans Groenewegen, De lezer van poëzie en mystiek * Joanna De Vos, ‘De man die het kruis draagt’ in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Antwerpen * Augustinus Hollaardt, Hoogtepunten uit de gregoriaanse traditie. Een liturgisch en historisch perspectief * Anton Vernooij, Maar één ging er zingen. Een muzikale biografie van Floris van der Putt.