D R I F T

387 Wie zijn zij; wie zijn wij?
Annemarie Estor

A R T I K E L E N

389 Transparante partijfinanciering: België mist de boot
Bart Maddens en Jef Smulders
GRECO is de instelling binnen de Raad van Europa die zich bezighoudt met de strijd tegen corruptie. In 2008 onderzocht de organisatie of de Belgische regels inzake partijfinanciering beantwoorden aan de internationale normen. Het GRECO-rapport was vernietigend. Maar België heeft die kritiek nauwelijks aangegrepen om de partijfinanciering transparanter te maken. Er blijven heel wat hiaten in de wetgeving. De meeste andere West-Europese landen hebben de raadgevingen van GRECO wel ter harte genomen, met als gevolg dat België vandaag achterop hinkt.
400 Jacob Israël de Haan en Sjealtiël Abarbanel. De waarheid als mix van feiten en fictie
Ludo Abicht
In 2015 verscheen Onrust, Jan Fontijns biografie van Jacob Israël De Haan, bijna gelijktijdig met de Nederlandse vertaling van de roman Judas van de Israëlische schrijver Amos Oz. Het viel op dat de ideeën, acties en tragische levenslopen van de fictieve figuur van de zionistische dissident Sjealtiël Abarbanel in de roman en het historische personage van de dichter, sociaal activist en religieus zionist De Haan opvallend op elkaar leken. Dit was de aanleiding tot dit vergelijkende essay.
413 Piet Mondriaans eerste teksten (1914)
Louis Veen
Piet Mondriaan (1872-1944) heeft veel geschilderd, maar ook veel geschreven. Begin 1914 zet hij zijn eerste stappen op het schrijverspad. De redactie van het Nederlandse tijdschrift Theosophia vraagt hem een artikel te schrijven. Hij woont dan in Parijs en koopt daar een notitieboekje waarin hij twee korte tekstjes schrijft ter voorbereiding van zijn artikel. Het artikel is nooit gepubliceerd. Alleen de eerste aanzetten voor het artikel zijn bewaard gebleven.
426 Giorgio Agambens profane filosofie: het indifferente denken
Ype de Boer
Door de ervaringen van zinloosheid en toevalligheid die het nihilisme karakteriseren, kan de mens zich volgens Agamben bevrijden van zijn traditie en wordt het mogelijk een nieuwe vorm-van-leven te ontwikkelen. Om deze vorm-van-leven te bereiken moeten we ons ontdoen van sacrale praktijken middels acten van profanatie, waarin het onderscheid tussen sacraal en profaan vervaagt. Dit essay bespreekt de rol binnen Agambens filosofie van nihilisme, profanatie en het indifferent maken van tegenstellingen.
437 ‘Weet je wel dat je in een huis woont van…?’. Over gesigneerde architectuur
Jacques De Visscher
In de cultuurhistorische belangstelling voor architectuur hebben theoretici zelden oog voor het leven van de bewoners van huizen, ontworpen door beroemde architecten. In dit essay exploreert de auteur de spanning tussen twee werkelijkheden: huizen gesigneerd door bouwkunstenaars en huizen getekend door levensverhalen. Voor De Visscher is de vraag naar het wezen van de architectuur in de eerste plaats de vraag naar wat in huizen en steden werkelijk wordt.
445 Collectief wonen in een monument
André Van de Vyver
Heel wat gebouwen genieten bescherming als architecturaal erfgoed omdat zij zijn ontworpen door bekende architecten. Dikwijls zijn dat individuele woningen, maar ook stedenbouwkundige ontwerpen en collectieve wooneenheden komen ervoor in aanmerking. De sector van de sociale woningbouw heeft in België heel wat wooncomplexen die zulke bescherming verdienen.

F O R U M

450 Voor wie slachten we het gemeste kalf?
Harold Polis
457 Menselijkheid en Tinder: een pleidooi voor digitale ascese
Cees Zweistra
462 Duister Europa
Stijn Geudens

P O D I U M

465 Ik wil haar strelen bezingen en behagen. My Funny Valentine van Roger de Neef
Joris Gerits
469 Onaangenaam
Klaas Tindemans
473 Van Morgenland naar Avondland. 2. Hazim Kamaledin
Annemarie Estor