Streven wil dat lezers beter toegang krijgen tot de oudere jaargangen. Om die reden doet Streven mee aan een pilootproject van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) dat als doel heeft om de beschikbaarheid van Vlaams materiaal in de DBNL te vergroten.

Een groot aantal van de jaargangen van Streven is reeds opgenomen in de DBNL, maar veel artikelen kunnen om auteursrechtelijke redenen nu niet getoond worden. De uitgever heeft hiervoor afspraken gemaakt met de Koninklijke Bibliotheek Den Haag, waar de DBNL is ondergebracht. De uitgever en de redactie willen de reeds gedigitaliseerde jaargangen van Streven met ingang van 1 januari 2021 volledig online beschikbaar stellen via de DBNL. Recentere jaargangen zullen in de maanden daarna beschikbaar worden gesteld.

Mocht u bezwaar hebben tegen online beschikbaarstelling van uw bijdrage(n) aan Streven (toestemming weigeren), dan vragen wij u dit uiterlijk 30/11/2020 kenbaar te maken aan de redactie via Herman.Simissen@ou.nl. Uiteraard is het ook daarna te allen tijde mogelijk om uw publicatie(s) op DBNL ontoegankelijk te maken (opt-out).