Herman Simissen*

 

Geachte Lezers,

 

Een jaar geleden verscheen het laatste gedrukte nummer van Streven – het cadeaunummer, zoals de redactie het noemde, een afscheidsgift aan onze voormalige abonnees en lezers, na een rijk verleden met liefst 86 gedrukte jaargangen. Dit afscheid was noodgedwongen: de overheidssubsidies die wij ontvingen waren na een bezuinigingsoperatie weggevallen, en daardoor werd de exploitatie van een tijdschrift eenvoudig te duur voor onze overgebleven subsidienten. Maar de redactie van het blad geloofde onverminderd in haar missie, en besloot daarom eensgezind haar activiteiten voort te zetten door middel van een website. Het doet veel deugd, dat diezelfde redactie een jaar later nog steeds samen is, en eendrachtig werkt aan Streven Vrijplaats, de naam die we aan de website hebben gegeven – om enerzijds de continuïteit met het tijdschrift, maar anderzijds de veranderde status te benadrukken. En sterker: de redactie is niet alleen bij elkaar gebleven, maar zelfs uitgebreid met twee redacteuren, Martha Claeys en Ana Van Liedekerke, die een ware en welkome versterking voor onze ploeg zijn gebleken.

Waar staan we nu, een jaar later, met Streven Vrijplaats? Ik denk dat we met voorzichtige tevredenheid mogen terugkijken op het afgelopen jaar. Auteurs weten ons nog altijd te vinden: we kregen tal van mooie en interessante artikelen aangeboden, waardoor we u als lezers een variëteit aan boeiende bijdragen konden voorschotelen, geheel in de lijn van het vroegere tijdschrift. De website bood ons bovendien, meer dan vroeger het tijdschrift, de mogelijkheid snel te reageren op actuele ontwikkelingen. Zo konden we na de zo betreurde uitbraak van het coronavirus snel enkele reflecties op de maatschappelijke gevolgen ervan plaatsen, alsook, later in het jaar, een aantal bijdragen die ingingen op actuele ontwikkelingen bij de Amerikaanse verkiezingen.

Niet alleen auteurs, maar ook lezers weten ons gelukkig goed te vinden. De website wordt behoorlijk goed bezocht, en blijkens reacties die we kregen ook positief gewaardeerd. Wat zeker ook mag worden vermeld, is dat alle gedrukte jaargangen van Streven worden gedigitaliseerd, en in de loop van 2021 beschikbaar zullen komen voor belangstellenden. Zij kunnen worden bekeken via de website van de Digitale Bibliotheek der Nederlandse Letteren; we zijn daarover zeer verheugd, en danken de DBNL en Vlaams Erfgoed waarmee we bij dit project mogen samenwerken. Nadere details hierover maken we nog bekend.

Ten slotte: zonder abonnees en zonder subsidies beschikt Streven Vrijplaats niet over vaste inkomsten. We zijn afhankelijk geworden van donaties die we van gulle gevers mogen ontvangen. We prijzen ons gelukkig dat we het afgelopen jaar voldoende donaties hebben gekregen om onze activiteiten op de website te kunnen voortzetten. Het stemt ons dankbaar – we zullen met volle inzet proberen, het vertrouwen dat ons met deze giften is geschonken niet te beschamen, en ook in het komende jaar prikkelende, interessante en mooie teksten aan te bieden. En uiteraard hopen we ook in 2021 op enige steun te mogen rekenen.

 

Namens redactie en redactieraad wens ik u alle goeds voor 2021, blijf in deze tijden van corona veilig en gezond – en ook het komende jaar veel leesplezier op Streven Vrijplaats!

 

Herman Simissen

Hoofdredacteur