Geachte Lezers,

Langzamerhand wordt het een goede gewoonte om in de eerste update van het nieuwe jaar terug te blikken op het afgelopen, en vooruit te kijken naar het komende jaar.

Zoals u wellicht hebt gemerkt, eindigde 2023 voor Streven Vrijplaats niet helemaal naar wens: het lukte enige tijd niet nieuwe artikelen op onze website te plaatsen. Uiteindelijk bleek dat de site was gehackt door onbekenden, maar inmiddels is de website weer in werking. Onze verontschuldigingen aan onze lezers, en aan auteurs die daardoor langer op de publicatie van ingediende teksten moesten wachten. Ook de jaarlijkse bijdrage met het oog op Kerstmis kon niet verschijnen, maar kunt u desgewenst hier teruglezen. Hopelijk zijn alle problemen in dezen nu voorbij, en kunnen we als vanouds twee keer per week een nieuwe tekst plaatsen. Zo hopen we, zoals bekend, ook in het komende jaar de traditie van het gedrukte tijdschrift Streven inhoudelijk voort te blijven zetten.

De redactie zelf heeft in de loop van het afgelopen jaar enkele veranderingen ondergaan. Twee gewaardeerde redacteuren vertrokken: Annemarie Estor, na jarenlange betrokkenheid aanvankelijk als eindredacteur bij het gedrukte tijdschrift, later bij de website; en Martha Claeys, die meerdere jaren bij de website actief was. Beiden zijn we veel dank verschuldigd voor hun inbreng en betrokkenheid! De redactie heeft inmiddels versterking gekregen met liefst vijf redacteuren: Sarah Menu, Tessa Vanbrabant, Jonathan Lambaerts, Michael Weyns en Pieter-Jan Buyle. Mede door hun verfrissende inbreng hopen we de komende tijd weer boeiende teksten te kunnen plaatsen.

Een woord van dank aan de lezers, die de moeite namen te reageren op een bijdrage – het helpt ons bij onze werkzaamheden als we weten wat lezers wel, en wat zij niet waardeerden.

Streven Vrijplaats wordt sinds het stoppen van het gedrukte tijdschrift geheel gedragen door vrijwilligers, en beschikt niet over vaste inkomsten: we zijn afhankelijk van de giften van gulle gevers. Het sterkt ons, dat we ook in 2023 weer voldoende mochten ontvangen om onze activiteiten in 2024 zonder financiële zorgen te kunnen voortzetten. We zullen uiteraard proberen het vertrouwen dat uit deze giften spreekt niet te beschamen – en we hopen dat we ook in 2024 weer wat ondersteuning van onze lezers mogen ontvangen. In elk geval veel dank voor de ontvangen steun in het afgelopen jaar!

Rest mij niets dan u namens alle leden van de redactie en redactieraad, door de problemen met de website wat verlaat maar niet minder welgemeend, alle goeds voor 2024 te wensen – met name ook een goede gezondheid, en veel leesplezier op Streven Vrijplaats.

 

Herman Simissen

Hoofdred. Streven Vrijplaats