291 Mondige stilte. Frans Van Bladel Essayprijs 2011
Redactie
* Mondige stilte. Frans Van Bladel Essayprijs 2011 *
293 Europa, het Romeinse aquaduct. 
Guido Vanheeswijck
Traditioneel worden Griekenland en de joods-christelijke traditie als bepalende ingrediënten gezien voor het (oude) Europa: Athene en Jeruzalem vormen de bakermat van de oude Europese cultuur. Athene staat voor de ontwikkeling van de Griekse rationaliteit en de Griekse democratie; Jeruzalem is de plek waarmee de grote monotheïstische religies – het jodendom en het christendom – zijn verbonden. Maar wat is dan de inbreng van Rome? In het spoor van de Franse filosoof Rémi Brague gaan we op zoek naar de bijdrage van Rome aan de identiteit van Europa.
305 Marcel Gauchet en de uittocht uit de religie. 
Bruno Segers
De structurerende religieuze elementen op sociaalpolitiek vlak zijn aan het verdwijnen. Deze ‘uittocht uit de religie’ verklaart de opkomst van moderniteit en democratie, de tegenreactie van totalitaire regimes én het extreme individualisme dat momenteel de sociale en politieke instellingen ondermijnt.
318 De biologie en de evolutie van schoonheid. 
Frederick Turner
Schoonheid is geen subjectieve illusie, zij heeft een concreet bestaan en een biologische grondslag. Het kunnen herkennen en creëren van schoonheid is een competentie die wij bezitten, een competentie die is geselecteerd door biologische co-evolutie. Daarom is schoonheid cultureel universeel en vormt zij de kern van de natuurwetenschappen. Schoonheid is de bron van onze kennis over de wereld en het noodzakelijke fundament onder effectief en ethisch handelen.
332 Menselijke toorn of de ‘luister van het goddelijk licht’? De Mozes van Michelangelo
Jos Pouls
De Mozes van Michelangelo, een van de belangrijkste beelden uit de kunstgeschiedenis, is al decennialang onderwerp van discussie onder kunsthistorici en psychologen. Welk moment uit het leven van de stichter van Mozes wordt hier eigenlijk uitgebeeld? Toont het beeld in de San Pietro in Vincoli in Rome hem in totale razernij of verkeert de profeet daarentegen in een toestand van goddelijke extase?
341 Zoeken naar de ideale ‘Christus’. Ralph Vaughan Williams als dirigent van de Matthäus-Passion
Herman Simissen
Het uitvoeren van de Matthäus-Passion van J.S. Bach tijdens de Goede Week is een belangrijke muzikale traditie in de Lage Landen. Van niet te overschatten betekenis voor de ontwikkeling van deze traditie was de dirigent Willem Mengelberg. In Groot-Brittannië speelde zijn generatiegenoot, de componist Ralph Vaughan Williams een vergelijkbare rol. En net als Mengelberg maakte ook Vaughan Williams opmerkelijke, zelfs omstreden keuzes bij het uitvoeren van de Matthäus-Passion.

F O R U M

353 Meerstemmig denken
Pieter Anton van Gennip
358 Waar is de toekomst gebleven?
Harold Polis
364 Reisperikelen
Georges De Schrijver

P O D I U M

369 Afscheid van de keizer
Paul Pelckmans

B O E K E N

Richard Leonard, Where the Hell Is God? * Guido Derksen, Martin van Mousch en Jop Mijwaard, Geïllustreerde atlas van het hiernamaals * Henk Jagersma, 2 Koningen, deel 2 * When Will They Finally See the Power of Drawing * Patrick de Rynck, Dit is België. In tachtig meesterwerken * Zacht Lawijd 9-3, Themanummer Reinold Kuipers (1914-2005). Uitgever * Hazim Kamaledim, Oraal.