963 Aristoteles op de Mont-Saint-Michel. Reflecties bij de Gouguenheim-affaire
Koenraad Verrycken
Met Aristote au Mont-Saint-Michel. Les racines grecques de l’Europe chrétienne ontketende de Franse mediëvist Sylvain Gouguenheim in 2008 een heftige controverse over het belang van respectievelijk de Grieks-Latijnse en de Arabisch-Latijnse traditie van Aristotelesvertalingen voor de middeleeuwse filosofie. Twee op etnische identiteit gebaseerde ideologieën staan in deze controverse tegenover elkaar: het ‘filhellenisme’ van Gouguenheim en de ‘pro-Arabische’ positie van Alain de Libera.
974 Het denkend riet en zijn illusies
Paul Pelckmans
Recente theorieën over de moderniteit verwijzen in de regel ofwel naar een vrijgevochten individualisme ofwel, quasi omgekeerd, naar een vaak discrete maar ongezien strakke disciplinering. In zijn postuum verschenen essay Le roseau pensant (2011) onderneemt Thierry Wanegffelen een belangwekkende poging beide trends, die geen van beide uit het moderniteitsdebat weg te denken zijn, in één samenhangend verhaal te integreren.
985 Innere Emigration in het Derde Rijk. Verzet of ‘verraad der klerken’?
Herman Simissen
Nog tijdens de Tweede Wereldoorlog, en nadien niet minder, werd er fel gediscussieerd over de zogeheten innere Emigration: schrijvers die zich in de periode van het Derde Rijk terugtrokken uit het openbare leven, en als het ware in ballingschap gingen in eigen land. Was dit een vorm van verzet, of juist ‘verraad der klerken’? Recent onderzoek werpt een nieuw, opmerkelijk licht op deze discussie.
997 De bruikbaarheid van kostenbatenanalyse om maatschappelijk te beslissen
Aviel Verbruggen
Om ingrijpende keuzes te verantwoorden beargumenteren economen belangen doorgaans met kosten-batenanalyses. Om verschillende redenen oogst de kosten-batenanalyse echter kritiek. Enkele daarvan zijn haar utilitaristisch gedragsaxioma en willekeur bij de uitvoering. Hier worden de grenzen belicht van de analyse voor het beslissen over echt belangrijke zaken zoals klimaatverandering en atoomenergie. Hierbij spelen de lange termijn (tot de eeuwigheid), twijfel (tot onwetendheid) en onomkeerbaarheid een hoofdrol.

F O R U M

1011 Een poliep zit in een klein hoekje
Pieter Anton van Gennip
1016 Draadloos RSA (9). Die komplekse mistiek van Marais en Cilliers
Gerrit Brand
1022 Verontwaardigt u! Stéphane Hessel over de wereld van vandaag
Herman Simissen

P O D I U M

1027 Nescio en het verlangen
Stijn Vanclooster
1032 Groot of hoog. Een curieus vertaalprobleem
Vincent Hunink

B O E K E N

Paulus Van Bortel (red.), Wat heet beschaving? Roger Scrutons cultuur- en onderwijskritiek* Bert Kruismans en Pierre Kroll, Foert, non di dju. Kroniek van de langste regeringscrisis in de geschiedenis * Erik Vlaminck, Brandlucht