867 Egypte na de januarirevolutie: waarheen? 
Jan Bronsveld
Met de januarirevolutie is in Egypte een pagina omgedraaid. Veel oorzaken zijn aan te geven waarom de Egyptenaren in feite vrij onverwachts zo massaal tegen het autoritaire regime van Moebarak zijn gaan demonstreren. De voornaamste oorzaak ligt op het vlak van menselijke waarden. De revolutie is vooral een roep om vrijheid, waardigheid en respect, rechtvaardigheid en democratie. De uitdagingen waarmee het nieuwe Egypte geconfronteerd wordt zijn enorm. De toekomst van het land is weliswaar onduidelijk, maar een begin naar iets nieuws is gemaakt.
885 De redressiehelm. Een internetavontuur
Annemarie Estor
Is een babyhoofd niet volmaakt rond, dan kunnen ouders de baby tegenwoordig een speciale helm laten dragen die dit corrigeert. Sinds de jaren negentig is in Nederland een infrastructuur gecreëerd waarbinnen orthopedische bedrijven nauw samenwerken met consultatiebureaus en enkele kinderartsen. Men spreekt van ‘afwijkingen’, ‘therapie’ en ‘behandeling’. Kunnen we cosmetische wens, sociale druk en medische noodzaak nog van elkaar onderscheiden? In hoeverre gaat het om transparante, belangeloze informatieverstrekking? En waar komt die drang naar normalisering eigenlijk vandaan?
897 De vertrouwde dood: verloren mogelijkheid of optische illusie? 
Paul Pelckmans
Volgens de bekende historicus Philippe Ariès waren veel traditionele maatschappijen in staat tot een ontspannen omgang met de dood. Ooit was er een vertrouwde dood. Die zouden we, volgens Ariès, ergens tussen Verlichting en Romantiek hebben ingeruild voor een meer verkrampte attitude. De dood werd in onze moderne wereld een taboe. Ruim dertig jaar na haar eerste formulering blijft zijn stelling een van de meest controversiële hypotheses uit de mentaliteitsgeschiedenis.
910 Wat leiders uit de eenentwintigste eeuw kunnen leren van jezuïeten uit de zestiende eeuw. 
Chris Lowney
Vele experts uit het zakenleven, de kerk, het politieke en het maatschappelijke leven, spreken over de noodzaak van beter leiderschap. Hoewel zij het allemaal eens zijn over deze noodzaak, is de juiste oplossing nog niet onder woorden gebracht, deels omdat we opgescheept zitten met een verkeerde opvatting van leiderschap. Die gaat vooral over status, macht en geld. Dit artikel gaat in op andere cruciale waarden die aan leiderschap invulling zouden moeten geven: heldhaftigheid, vindingrijkheid, zelfkennis en liefde.

F O R U M

922 Het naamloze volk
Harold Polis
928 Immigratie in Nederland. Feiten en fictie in een politiek-maatschappelijk debat
Herman Simissen
932 Te wapen
Leo van Bergen

P O D I U M

937 God in Venetië. De 54ste Biënnale, Jan Fabres Piëta en andere tentoonstellingen
Jan Koenot
945 De nederigheid van de kunstenaar
Klaas Tindemans

B O E K E N

Alain de Botton, Religie voor atheïsten. Een heidense gebruikersgids * Cees J. den Heyer,Verlichte voorgangers. De strijd tussen dogma en Bijbel in Nederland * Cornelia Wieg (red.), Into One-Another. Berlinde De Bruyckere in Dialogue with Cranach and Pasolini * Eric Siblin, De cellosuites. J.S. Bach, Pablo Casals en de speurtocht naar een meesterwerk* Marco Daane, Het spoor van Orwell * Joep Leerssen, Spiegelpaleis Europa. Europese cultuur als mythe en beeldvorming.