675 Wat is laïciteit? 
Eric Hulsens
In allerlei actuele discussies, bijvoorbeeld over de hoofddoek of over de sharia, wordt verwezen naar ‘de laïciteit’. Maar wat is dat eigenlijk? Twee deskundigen, Jean Baubérot en Micheline Milot, schreven samen een boek dat beklemtoont dat er meerdere vormen van laïciteit zijn. Zij reiken een analyseschema aan om die te beschrijven. Een voortreffelijke gereedschapskist voor wie wil deelnemen aan het maatschappelijk debat over de kerk en het openbare leven.
688 Marx. Und kein Ende
Ludo Abicht
In 2008, op het dieptepunt van de financiële crisis, betoogden keurige makelaars en bedienden van Wall Street onder de slogan ‘Marx was Right!’ Hoezo kwamen zij op de proppen met Marx, zo’n 125 jaar na zijn dood? Wat wordt er in feite in Das Kapitalgezegd, en in hoeverre kan Marx’ theorie ons ook vandaag nog helpen om het wereldsysteem waarin we leven beter te begrijpen?
700 Kunst als katalysator. De Art Sacré in de Nederlandse modern-religieuze kunst (1945-1962)
Lisette Almering-Strik
Twee Franse dominicanen, Marie-Alain Couturier (1897-1954) en Pie Régamey (1900-1996), betrokken met hun Art-Sacré-Beweging niet-katholieke en modernistische kunstenaars bij de religieuze kunst en architectuur. Zij bepleitten, tussen 1945 en 1952, een snelle modernisering van die kunst, ondanks bezwaren van het centrale kerkelijke gezag. Hun doel was gelovigen een eigentijdse sacrale ruimte te bieden. De Art Sacré leidde in Nederland tot een serieuze en fundamentele herbezinning op religieuze kunst en kerkelijke architectuur. Zij werkte als een katalysator en bevorderde de ontwikkeling van de religieuze kunst en architectuur naar de moderne jaren zestig. Voortaan – en voorlopig – liet de katholieke kerk meer modernistische meningen toe, óók in de kerkelijke kunsten.
713 Een theologisch kunstwerk. Over de ‘Poetische Dogmatik’ van Alex Stock
Kees Kok
De Duitse theoloog Alex Stock (°1937) is na zijn pensionering begonnen aan een eigen ‘Summa Theologica’, getiteld Poetische Dogmatik. Losjes gebruikmakend van de indeling van de klassieke dogmatiek, ontvouwt hij daarin een wijds panorama van wat het christendom in de loop van haar bestaan in woord en beeld heeft voortgebracht. Dit essay wil, naar aanleiding van het onlangs verschenen achtste deel Hemel en aarde, een indruk geven van de veelkleurigheid en diversiteit van Stocks beschouwingen.

F O R U M

723 ‘Verblijd u niet…’
Uri Avnery
727 Het Monsterverbond. Israël en westers extreemrechts
Ludo Abicht
730 Een andere wereld
Harold Polis
736 Geweld, autoriteit en dialoog. Over de pedagogische betekenis van een prefix
Geert Van Coillie
741 Van kijken naar meten. Over antieke en moderne fysiognomie
Toon Van Houdt

P O D I U M

747 Maaike Meijers kiest met smaak. Van vele dichters boeiende uitschieters zinnig geordend
Wam de Moor
752 Verval of doorbraak? Over ‘De Val’ van Nelleke Viëtor
Marijcke Honée
756 Kronieken van onderdrukking en verzet, soms
Klaas Tindemans

B O E K E N

Johannes Damascenus en Theodorus Abû Qurra, De eerste christelijke polemiek met de islam * Michaël Borremans, Eating the Beard * Sophie Ballace en Alexandra de Poorter (red.), Tussen hemel en hel. Sterven in de middeleeuwen * Bart Slijper, Onder de blauwe oneindigheid. De vriendschap tussen Willem Kloos en Jacques Perk * Erik Martens (red.),Antwerpen. Gefilmde stad.