963 Uitnodiging
Redactie
* Uitnodiging *
964 Liever gehecht aan een persoon dan aan regelgeving. Over Fréderic Lenoir
Koen Boey
Fréderic Lenoir behoort tot de filosofen die van zichzelf mogen zeggen: ‘Waar de mensheid zoekt naar Zin, daar loopt mijn weg’. Als godsdiensthistoricus verdedigt hij een religieuze evolutietheorie die culmineert in de ‘spiltijd der mensheid’. Als cultuurfilosoof ziet hij hoe de filosofie van Christus op vele punten de Verlichting aankondigt. Als godsdienstfilosoof vergezelt hij Jezus’ eerste leerlingen op hun zoektocht naar de identiteit van hun meester.
975 Liturgie als spel van verbeelding en ontbeelding
André Droogers
Spel is meer dan een spelletje. Het vergt ernst. Het liturgische spel wordt echter vaak te ernstig gespeeld. Dat heeft goeddeels te maken met machtsprocessen. Macht beperkt de alternatieven die het spel juist verkent. Macht zit spel in de weg. Een meer speelse liturgische benadering past uitstekend bij een geloofspraktijk die het van het aftasten moet hebben. Naast verbeelding is ontbeelding nodig om te voorkomen dat God op de machtsinstitutie gaat lijken.
988 ‘Voor vergetelheid behoed’. Lucy Broadwood en het verzamelen van folk songs
Herman Simissen
Rond de eeuwwisseling van de negentiende naar de twintigste eeuw vormde de volksmuziek uitdrukkelijk een bron van inspiratie voor de klassieke muziek. Daarom trokken componisten over het platteland om liederen op te tekenen. In Groot-Brittannië speelde Lucy Broadwood, telg uit een geslacht van pianobouwers, een belangrijke, maar vaak onderschatte rol in het verzamelen van volksmuziek.
1000 Het bijzondere aan het alledaagse. De voelhorens van Hiromi Kawakami
Ignaas Devisch
Van Hiromi Kawakami zijn al enkele werken in het Nederlands vertaald maar de aandacht voor deze schrijfster blijft wat onderbelicht. Ten onrechte, want de thema’s die zij ons voorhoudt doen ertoe. Kawakami heeft een heel eigen pen, met een merkwaardig hoog ontwikkeld gevoel om de alledaagse wereld zo te beschrijven dat ze interessanter wordt dan we ooit hadden kunnen vermoeden. Kawakami lezen staat daarom gelijk met het aandacht hebben voor de wereld die voor je voeten ligt.

F O R U M

1008 Moet er per se altijd gestreden worden?
Bruno Segers
1014 Kunnen kiezen
Pieter Anton van Gennip
1019 ‘Verschrikkelijke dingen, welke wij moeten aanzien’. Wat wist de Nederlandse bevolking van de Endlösung der Judenfrage?
Herman Simissen

P O D I U M

1024 We hebben nog niet alles gezien! De speelse ernst van Alain Resnais
Ivo De Kock

B O E K E N

Cees Luttik, Mijn weg naar de Catholica. Verslag van een levenslange zoektocht * Vefie Poels en Zjuul van der Elsen (red.), Bibliografie van Katholieke Nederlandse Periodieken. Deel 3. Godsdienstig en kerkelijk leven * Maarten van den Bos, Verlangen naar vernieuwing. Nederlands katholicisme 1953-2003 * Gita Deneckere, Leopold I. De eerste koning van Europa * H.L. Wesseling, De man die nee zei. Charles de Gaulle 1890-1970 * Rik Van Cauwelaert, ‘Il nous ont pris la Flandre’. Waals socialisme en Belgische illusies. Van Jules Destrée tot Elio di Rupo * Hugo De Ridder, Brief aan mijn kleinkinderen. De overvraagde generatie * Marijntje Gerling, Gekweekte regels. De boeken van Jan Siebelink senior * Mieke de Loof, De vijand van binnen.