D R I F T

963 Etalage
Wil Derkse

A R T I K E L E N

965 De nieuwe plundering in Congo
Stefaan Marysse
Het politiek kluwen in Congo en de aanhoudende onrust en geweld in het oosten van het land halen regelmatig de pers, waardoor de misvatting leeft dat er weinig verandert. Minder gekend zijn de transformatie en de heropbouw van Congo. Sinds 2009 is Congo opnieuw nummer 1 op het gebied van de koperproductie in Afrika én de grootste wereldexporteur van kobalt. Dit wordt vooral veroorzaakt door nieuwe wereldspelers en een ommekeer in de Congolese economische politiek. Maar komt die heropbouw van de economie ook de verpauperde bevolking ten goede?
976 Oordeel en onvermogen
Benjamin De Mesel
Het gaat niet goed met het oordeel. Steeds vaker hoor je dat we beter niet oordelen over personen of praktijken, bijvoorbeeld omdat we tolerant moeten zijn en de vrijheid van anderen dienen te respecteren. Tegelijkertijd wordt op sociale media aan de lopende band met oordelen gegooid. In beide tendensen schuilt een onvermogen om de moeilijkheid van het passend oordeel te denken en de eigen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit ervan te erkennen.
986 De bloem van de wetenschap. Het belang van de geesteswetenschappen in de samenleving
André Lardinois
Uit het wetenschapsbeleid van de Nederlandse overheid blijkt dat zij denkt dat vanuit de techniek en de toegepaste bètawetenschappen alle heil voor de samenleving te verwachten is. Dit is kortzichtig en op termijn zelfs desastreus voor de samenleving. De samenleving heeft de geesteswetenschappen nodig voor reflectie en voor een beter begrip van de menselijke maat, zowel in beleid als in nieuwe economische producten.
996 Roger Lenaers en de mythen van het christendom
Louis Dupré
Het werk van Roger Lenaers, dat de boodschap van het evangelie opnieuw toegankelijk maakt voor de moderne mens, is bewonderenswaardig. Er dienen echter ernstige vragen gesteld te worden bij Lenaers’ vooroordeel jegens de voorwetenschappelijke, mythische, symbolische taal waarin de evangelisten de boodschap voorstellen. Alsof de waarheid van de boodschap zou bestaan in de historische accuraatheid van de mededeling. In feite gaat het in het religieuze om een realiteit die slechts symbolisch benaderd kan worden.
1004 Zwarte Piet, sociopolitiek scheurmaker
Marc Kregting
Sinds 2011 wordt er in de Lage Landen gebakkeleid over het racistisch gehalte van Zwarte Piet. Het debat drenkt menigeen in vermoeienis en een grote meerderheid houdt zich afzijdig. Toch komen er opvattingen naar boven die het klassieke links-rechtsonderscheid opladen, inclusief hun maatschappelijk onderscheiden doelgroepen. Soms lijkt het wel alsof een nieuwe klassenstrijd is ontbrand. Welke sociale modellen botsen, en welke rol is daarin weggelegd voor wat ooit onproblematisch ‘allochtoon’ heette?

F O R U M

1016 Wat is er in Brazilië aan de hand?
Johan Konings
1020 Hebe Kohlbrugge vertelt. 25 jaar na de Duitse hereniging
Anja Fricke

P O D I U M

1025 Visueel dichter Terrence Malick. Hemel en hel op aarde
Ivo De Kock
1032 Joost Zwagerman, hartstochtelijk pleitbezorger van het leven
Aleid Truijens

B O E K E N

Casper Thomas e.a., De twintig boeken die ons denken veranderden * George Harinck, Aan het roer staat het hart. Reis om de oude wereldzee in het voetspoor van Abraham Kuyper * Desiderius Erasmus, Drie brieven * Mark Delrue, Vincent. Kunstschilder, briefschrijver, Godzoeker.