D R I F T

867 Het sublieme
Joris Gerits
869 ‘You make me live’. Over euthanasie en samen leven
Ariane Bazan
De oorspronkelijke euthanasiewet van 2002 was bedoeld om een uitzondering mogelijk te maken, maar sindsdien wordt de wet door de voordragers als onderdeel van een beleid verdedigd, en wordt openlijk een zekere tolerantie voor misbruik en een laksheid bij controle toegegeven. Euthanasie omwille van ondraaglijk psychisch lijden kan niet, omdat uitzichtloosheid niet geobjectiveerd kan worden en er geen systeem bestaat om te voorkomen dat het bespreken van het onderwerp niet op zich een suggestief effect heeft.
881 Soft utopisme in de zorgsector
Herman De Dijn
Ziekenfondsen die veranderen in gezondheidsorganisaties die voor niets minder gaan dan voor het geluk van hun leden, een verpleegkunde in dienst van de empowermentvan cliënten, een geneeskunde gericht op enhancement. Organisatorische en technologische ontwikkelingen zijn nauw verbonden met ideologische mantra’s; ze grijpen meer en meer in elkaar en versterken elkaar onderling. De kern is een bepaalde soort utopische mentaliteit. De heersende utopie is niet langer totalitair, ze is soft, ze valt samen met het collectieve geloof van vrije, zelfbeschikkende individuen in de beheersbaarheid van het leven.
896 In die ban van geweld
Annemarié van Niekerk
Crimineel geweld is een van de majeure problemen waarmee Zuid-Afrika te kampen heeft. J.M. Coetzee heeft er in zijn roman Disgrace (1999) al op gereflecteerd. Zijn boek is nu opnieuw in de actualiteit gekomen dankzij Alles verandert, een roman waarin Kristien Hemmerechts Disgrace herschrijft. Evenals Coetzee legt zij de nadruk op het thema van onderwerping aan omstandigheden die dankzij wereldwijde politieke en sociale verschuivingen ingrijpend zijn gewijzigd. Naar aanleiding van persoonlijke ervaringen vraagt Annemarié van Niekerk zich af in hoeverre onderwerping altijd gerechtvaardigd is.
905 Paus Franciscus’ encycliek over het milieu. De Argentijnse achtergrond
Georges De Schrijver
In zijn encycliek Laudato si (‘Geprezen zijt gij’) neemt paus Franciscus een thema op dat Franciscus van Assisi dierbaar was: eerbied voor de schepping en zorg voor de armen. Voor hem is duidelijk dat de armsten in de ontwikkelingslanden het felst worden getroffen door de milieuafbraak en dat deze teruggaat op de ongebreidelde consumptiedrang en technocratie van de rijke landen. Het artikel belicht de specifiek Argentijnse achtergrond van deze provocerende, ‘bevrijdingstheologische’ stellingname.
918 Hervorming aan hoofd en ledematen
Hubert Wolf
Om de vijftien ‘ziektes van de curie’ te genezen, zou dokter Franciscus enkel naar de geschiedenis van de kerk hoeven te kijken. Tegen de zucht naar macht en kille bureaucratie helpen beproefde voorbeelden van het zoeken naar collegiale besluitvorming als het consistorie en de Congregatie voor buitengewone kerkelijke aangelegenheden.

F O R U M

927 Een onthullende biografie van een toegewijd, maar omstreden kerkleider: Adrianus Johannes Simonis
A.E.M. Janssen
932 Een visie op de menselijke waardigheid. Over Geloof in de publieke ruimte’ van Rowan Williams
Herman Simissen

P O D I U M

937 Wij zijn evenwijdig. Prozagedichten van Maud Vanhauwaert
Joris Gerits
942 Verontrustende beelden?
Klaas Tindemans

B O E K E N

Philip C. Almond, De duivel. Een biografie * Ignatius in zijn brieven, vertaald en toegelicht door Mark Rotsaert * Remieg Aerts en Gita Deneckere (red.), Het (on)Verenigd Koninkrijk. 1815 – 1830 – 2015. Een politiek experiment in de Lage Landen * Adam Zamoyski, De Fantoomterreur. Revolutiedreiging en de onderdrukking van de vrijheid 1789 – 1848 * Hub van Wersch, Heil uit de diepte. Kolen, kerk en ketterij * Marcel Beyer, XX. Lichtenberg-Poetikvorlesungen * Joost de Wal (red.), Hedendaagse kunst in Nederlandse kerken 1990-2015. Van Jan Dibbets tot Tinkebell * Wannes Van de Velde, Over zingen.