D R I F T

3 Geachte lezers
Herman Simissen

A R T I K E L E N

4 Koloniale spoken in het Antwerpse Middelheimpark
Maarten Van Alstein
7 Palestijnen en Israëli’s. Het vredesproces heeft niet plaatsgevonden
Ludo Abicht
Telkens wanneer de Palestijnse autoriteit een eigen initiatief neemt in de richting van meer daadwerkelijke autonomie, of de eenheid tussen beide Palestijnse kampen probeert te herstellen, waarschuwen Israël en de Verenigde Staten voor een ‘bedreiging’ van het vredesproces, dat door deze eenzijdige stappen in gevaar zou komen. Dit is vreemd, want er is in de praktijk al jaren geen sprake geweest van een vredesproces. Nochtans waren beide partijen in januari 2001, toen de Tweede Intifada al volop woedde, op zijn minst in theorie tot een akkoord gekomen dat voor beide zijden pijnlijk maar aanvaardbaar was. Wat is er intussen verkeerd gelopen?
20 Hoe vrij moet meningsuiting zijn?
Sofie Nielander
Vrijheid van meningsuiting kan op gespannen voet staan met de rechten van minderheden, veiligheid, privacy, gelijkheid, het niet kunnen lachen om een karikatuur van de profeet… De discussie over de vraag welke van deze waarden het zwaarste weegt is niet nieuw. Filosofen, politici, juristen, religieuze leiders en de media hebben er allen iets over te zeggen. Waar zouden we bij stil moeten staan vóór het uiten of beoordelen van een controversiële mening?
32 Filosofische vragen naar aanleiding van 7/1. Intellectuelen over de aanslagen op Charlie Hebdo
Judith Wambacq
Welke filosofische vragen riepen de aanslagen van januari 2015 in Parijs op? En wat waren de reacties van Franse intellectuelen? Aanleiding tot dit essay is de publicatie van Slavoj Žižeks boekje over de aanslagen: Quelques réflexions blasphématoires.
42 Religie, antropologie en theologie. Een interview met Valeer Neckebrouck
Walter Van Herck
Valeer Neckebrouck publiceerde een magistrale trilogie: Denken over religie. Antropologische theorie en godsdienst. Naar aanleiding van de voltooiing hiervan zocht Walter Van Herck hem op voor een gesprek. Uit het gesprek verschijnt Valeer Neckebrouck als een waarheidszoeker pur sang. De spanningen die hij ontmoette, heeft hij omgezet in even zovele intellectuele uitdagingen: theologie en antropologie, Europa en Afrika, kerk en secularisering, geloof en identiteit.
55 Bonte goden. Polychromie en ideologie
Koenraad Verrycken
In Le mythe de la Grèce blanche. Histoire d’un rêve occidental (2013) probeert Philippe Jockey de Griekse polychromie te interpreteren als het getuigenis van een antiracistisch ideaal in het oude Griekenland zelf. En de geschiedenis van de herontdekking van de polychromie wordt volgens Jockey vooral gekenmerkt door een hardnekkig westers racisme. Het is echter duidelijk dat deze ideologische opvatting van ‘de mythe van het witte Griekenland’ op haar beurt een nieuwe ‘mythe’ creëert.

F O R U M

67 Een bende losgeslagen schoolkinderen
Harold Polis
73 Sapere aude! Over Autoriteit van Paul Verhaeghe
Albert Verleyen

P O D I U M

78 ‘Je wilt transparant, bruikbaar, beroemd zijn’. Nieuwe rituelenvan Maarten Inghels
Joris Gerits
83 Met Neil Young (70) op zoek naar de verloren tijd
Jeroen Vanheste

B O E K E N

Jelle Dehaen, Het conservatieve denken, Gesprekken met Herman De Dijn, Theodore Dalrymple, Thierry Baudet, Paul Cliteur & anderen * Joris Note, Van de wereld * Dirk Lucknow (red.), Picasso in der Kunst der Gegenwart * Didier Ottinger (red.), Picasso.mania* Gerhard Richter. Catalogue Raisonné. Vol 4, Nos 652-1 to 805-6.