D R I F T

99 Vloeibare tijden in de academie
Jeroen Vanheste

A R T I K E L E N

101 Heilige oorlog, martelaarschap en terrorisme
Hans Achterhuis
Willen we de terroristische aanslagen in Parijs en het gewelddadig optreden van de Islamitische Staat in het algemeen begrijpen, dan zullen we ons terug moeten buigen over onze eigen joods-christelijke geschiedenis. Hier liggen de mogelijkheidsvoorwaarden van vele hedendaagse vormen van religieus geweld. De interpretatiegeschiedenis van jodendom en christendom wijst tevens een weg om dit geweld in een gemoderniseerde vorm van de islam te overstijgen.
113 ‘Waarheid als dochter van de tijd’. Literatuur en filologie in een wereld van Titanen
Christian Laes
In heel wat landen staan de humane wetenschappen en de letteren onder druk. Nu het managementdenken de academische wereld en het onderwijsdenken beheerst, zitten de ‘zachte’ wetenschappen in de hoek waar de klappen vallen. De nieuwe situatie zet academici willens nillens aan het denken. Reflectie draagt ertoe bij de dingen scherper te zien, en eigen positie of standpunten te bevragen. Net in dit overwegen kan een kiem voor een wending verscholen zitten. In een ‘open’ besluit wijst de auteur op krachtige initiatieven die een ruggensteun zijn in een woelige maar voor humane wetenschappers ook uitdagende periode.
123 Ziek van het verleden. Spanje en de herinnering aan de dictatuur
Luc Rasson
Spanje is nog niet in het reine met zijn verleden. De herinnering aan de burgeroorlog en de dictatuur van Franco blijft de geesten verdelen. Dat maak je op uit een aantal delicate kwesties waar geen eensgezindheid over bestaat, zoals de massagraven van slachtoffers van het regime of de franquistisch geïnspireerde straatnamen. Ook de afwezigheid van musea valt op. In deze bijdrage brengt de auteur verslag uit over een individueel initiatief om de herinnering aan een belangrijke veldslag van de burgeroorlog levendig te houden.
137 Handel, politieke coalities, en neogotiek in Duitsland, België, en Groot-Brittannië
Dirk De Bièvre
Waarom bouwden Engelse lords gotische ruïnes, reconstrueerden Belgisch-Vlaamse textielbaronnen middeleeuwse steden, en restaureerde de Duits-Pruisische elite ridderburchten? Wat vertellen deze architectonische projecten ons over handelsafhankelijkheden en andere politieke coalities?

F O R U M

149 De zonnekoningen van het Nederlandse onderwijs. Hoe de ambitie van schoolbestuurders kon ontsporen
Aleid Truijens
154 Het klimaat in Parijs. Een tekort of een teveel aan Verlichting?
Frederik Polfliet
160 Staat van ongelijkheid
Tom De Herdt

P O D I U M

164 Todd Haynes’ melodrama Carol. Vrouwen, verlangen en verliefdheid
Ivo De Kock
170 J.A. Dautzenberg (1944-2009): neerlandicus met een groot speelveld
Will Tromp
176 Een kerk met perspectief
Stijn Geudens

B O E K E N

Toon Van Houdt, Mietjes, monsters en barbaren. Hoe we de klassieke oudheid gebruiken om onszelf te begrijpen * Johannes Koll, Arthur Seyß-Inquart und die deutsche Besatzungspolitik in den Niederlanden (1940–1945) * Jaap Goedegebuure, Wit licht. Poëzie en mystiek in de Nederlandse literatuur van 1890 tot nu * Arie Bleijenberg, Nieuwe mobiliteit. Na het autotijdperk * Luuk van Middelaar en Philippe Van Parijs (red.), Na de storm. Hoe we de democratie in Europa kunnen redden * Sean Kelly (red.), David Claerbout. Drawings and Studies.