99 Het ‘uitgerekte’ dichtersleven van Leo Vroman. Bij driekwart eeuw gedichten
Wam de Moor
In 2010 wordt Leo Vroman 95 jaar. Hij is vanaf zijn debuut driekwart eeuw onafgebroken aan het dichten geweest. Op zijn heel eigenzinnige wijze, los van conventies, experimenterend met tradities en nieuwigheden, warm, emotioneel rijk, vermakelijk en onderhoudend. Dit artikel schetst Vromans humane, liefdevolle houding ten opzichte van zijn omgeving en de wijde wereld, alsook zijn verstandhouding, dwars tegen de tijdgeest in, met wat sinds de bundel Psalmen(1995) ‘Systeem’ heet.
111 Polemiek met het bovenaardse. Bij Roger Lenaers’ Al is er geen God-in-den-hoge
Georges De Schrijver
Met zijn boek Al is er geen God-in-den-hoge breekt Roger Lenaers met de opdeling tussen hemel en aarde, omdat die de autonomie van mens en wereld in het gedrang breng. Hij opteert, in een teilhardiaans perspectief, voor een Oerliefde waarvan de evolutie van de kosmos de groeiende zelfuitdrukking is en die haar volle zichtbaarheid bereikt in Jezus van Nazareth. Het artikel plaatst een paar kanttekeningen bij deze vernieuwende aanpak.
121 ‘That’s a bingo!’ Over Inglourious Basterds van Quentin Tarantino
Rutger H. Cornets de Groot
Nagegaan wordt op welke manier de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog wordt herschreven in de film Inglourious Basterds (2009) van Quentin Tarantino, en hoe die zich verhoudt tot vergelijkbare procedés in Tarantino’s andere films. Aan bod komen onder meer zijn narratieve ingrepen, de opbouw en samenstelling van zijn films, het sublieme als esthetische categorie, de taal als wapen en achilleshiel, en ten slotte de suggestie dat film in alle middelen voorziet om tot een aanvaardbare wereld te komen, waarin aan moraal geen behoefte meer is.
130 ‘Peru produceert verhalen. Alonso Cueto over Peruaanse literatuur, maatschappij en politiek
Jasper Vervaeke
Dit artikel beoogt de roman Het blauwe uur van Alonso Cueto te plaatsen in de ruimere context van de Peruaanse en Latijns-Amerikaanse literatuur en maatschappij. Het houdt het midden tussen een essay en een interview. Aan de hand van tussenkomsten van Cueto en de nodige kanttekeningen en reflecties, komen de historische en maatschappelijke problemen aan bod als de guerrilla van het Lichtend Pad, de socioculturele ongelijkheid en de dictatuur van Alberto Fujimori.
140 Geboetseerd door de Chinezen: Matteo Ricci (1552-1610)
Nicolas Standaert
Na 1982 en 2001 is 2010 opnieuw een ‘Ricci-jaar’, dit keer ter nagedachtenis van zijn overlijden in 1610. Kan er nog iets nieuws gezegd worden over de jezuïet-missionaris? Een belangrijke ontwikkeling in de historiografie is de aandacht voor het contact tussen culturen. De hamvraag luidt dan hoe men naar zo’n geloofsverkondiger dient te kijken: vanuit diens perspectief of dat van de ontvangende cultuur? Zo herleest dit artikel het verhaal van Matteo Ricci en bevraagt hoe hij werd geboetseerd door anderen, in het bijzonder door Chinezen.

F O R U M

151 Schim in de horizon
Pieter Anton van Gennip
156 Móeten wij rijken de armen helpen?
Léonne van der Weegen
160 Zonder ethiek verdwaalt de hulp
Mario Coolen
166 Klimaattop: ontnuchterend en toch hoopvol
Jacques Haers

P O D I U M

171 Katherina van Kleef en haar getijdenboek
Paul Begheyn
175 ‘De oorlog verandert de woorden’. Herinneren in een populaire beeldcultuur
Liesbeth Hoeven

B O E K E N

H. De Dijn, Spinoza * S. Janse, De apocriefen * W. Davidts & Kim Paice (red.), The Fall of the Studio * H. Westgeest (red.), Take Place * J. Uytterschaut, Portret van een Dubbelmonarchie * M. de Ridder, Ouverture 1912 * D. Wagner, Vier Äpfel * P. Veyne, Toen onze wereld christelijk werd.