195 Operatie Diversiteit. Enkele cultuurkritische beschouwingen 
Walter Weyns
Nu ‘diversiteit’ door overheden is uitgeroepen tot een must, krijgt het woord een bevelskarakter. Het fungeert als ordewoord. En was het nu nog maar zo dat het de overheid echt om diversiteit ging. Maar bij nader toezien blijkt dat het om iets anders dan ‘diversiteit’ gaat. Namelijk om ‘participatie’, ‘inzetbaarheid’, ‘productiviteit’, ‘activering’ en gelijkaardige begrippen die de samenleving opvatten als één samenhangend geheel waarin mensen ‘leden’ zijn of zelfs ‘onderdelen’ die optimaal moeten functioneren.
205 Autonomie en zelfbeschikkingsrecht 
Herman De Dijn
Deze bijdrage onderzoekt de autonomiegedachte zoals ze functioneert in de geesten van vele tijdgenoten. Het gaat om een complexe notie met verschillende componenten, waarvan eerst de oorsprong wordt onderzocht en dan de problemen die ermee verbonden zijn. Het zelfbeschikkingsrecht zoals het vandaag wordt begrepen, is natuurlijk nauw verbonden met die idee van autonomie. Geen wonder dat het eveneens problematisch is. Ten slotte wordt de vraag gesteld waar de sterke aantrekkingskracht van de zelfbeschikkingsidee vandaan komt.
216 Autonomie, erbarmen en de wet. Euthanasie volgens arts-auteur Richard Selzer 
Wouter Schrover en Arko Oderwald
De Amerikaanse arts-auteur Richard Selzer (°1928) levert in het autobiografische ‘A Question of Mercy’ een moreel relevante reflectie op het in de Verenigde Staten zeer omstreden vraagstuk van euthanasie (en hulp bij zelfdoding). In dit artikel wordt onderzocht op welke manier die reflectie in deze tekst precies vorm krijgt en hoe Selzer aldus bijdraagt aan het (Amerikaanse) debat over dit onderwerp.
225 Vrees en Verlichting. Bij de totstandkoming van de verlichte rationaliteit
Bart Loos
Er zijn sterke aanwijzingen dat onder luidruchtige paniekgolven, vaak bekrachtigd en verspreid door de media, een angst voor de angst schuilgaat die haar wortels heeft in de Verlichting. Uit analyse van leven en teksten van een aantal verlichte filosofen uit de zeventiende en achttiende eeuw blijkt dat de wetenschap het vreemde en onbekende, inclusief de dood, voortaan voor iedereen beheersbaar zou maken, waardoor elke reden wegviel zich nog langer door angst te laten leiden. Maar meer kennis verwekte juist meer angst.
235 Weten voorbij de wetenschap. Roger Scruton over hogere cultuur
Herman Simissen
De Engelse filosoof Roger Scruton geldt als iemand die in het publieke debat tegendraadse en onmodieuze standpunten inneemt. Zo werpt hij zich op als een fervent verdediger van de hogere cultuur. In lagere kunst zou volgens hem namelijk een moreel weten ontbreken, dat verdergaat dan informatie en praktische vaardigheid. Het zou ons namelijk kunnen leren wat wij in bepaalde situaties moeten voelen – en in hogere cultuur maken we volgens Scruton kennis met een breder scala aan emoties dan de ervaring toelaat.
245 Lux aeterna? De Jubileumkerk in Rome van Richard Meier
Jos Pouls
In 2003 kwam in Tor Tre Teste, een buitenwijk van Rome, de Jubileumkerk gereed. Dit ontwerp van Richard Meier kenmerkt zich door een combinatie van strakke en organische vormen, de toepassing van gewapend wit beton en de grote aandacht voor de lichtwerking. Het godshuis moest een gidsontwerp zijn voor de kerkenbouw van de eenentwintigste eeuw. Deze bijdrage plaatst deze kerk tegenover een ander recent godshuis in Italië: de pelgrimskerk voor Padre Pio in San Giovanni Rotundo, gebouwd door Renzo Piano.

F O R U M

256 De leer der laatste dingen
Harold Polis
262 Nederige discretie
Eric Hulsens

P O D I U M

268 Kleine mythologie
Klaas Tindemans
273 Alle hoop verloren in het anti-paradijs. Over Antichrist van Lars von Trier
Elianne Keulemans
279 P.C. Hooft, de liefde en de tijd
Wam de Moor

B O E K E N

M. Barnard & G. van de Haar (red.), De Bijbel cultureel * R. Dullaert, Tien jaar drugs- en aidspastoraat in Amsterdam.