D R I F T

99 Deemoed
Stijn Geudens
101 ‘Wordt het morgen beter?’. Uitslag Frans van Bladel Essayprijs 2013
Willem Van der Merwe en Jean-Pierre Rondas
103 Wordt het morgen beter? Over wijsheid en vergrijzing
Benjamin De Mesel
Wordt het morgen beter? Het lijkt alsof we daar weinig over kunnen zeggen, maar één ding staat vast: we zullen morgen ouder zijn dan vandaag. Het vooruitzicht op persoonlijke en collectieve vergrijzing stemt weinigen vrolijk. Dat komt omdat vergrijzing vaak door een zwarte kostenbril wordt bekeken. Op die manier wordt ouderen en ouder wordenden (en wie is dat niet?) een schuldgevoel aangepraat: men vreest te verworden tot niets dan een last voor zijn omgeving. Dit essay wil tegenwicht bieden tegen die vrees door te wijzen op een mogelijk voordeel van ouder worden: je wordt er wijzer van. En als we wijzer worden, wordt het misschien morgen toch nog beter.
113 Morgen zonder nostalgie
Frederik Paulussen
Is de vraag ‘Wordt het morgen beter?’ een vraag die we kunnen beantwoorden? Wat is ‘beter’? Hoe kunnen we vermijden dat nostalgie ervoor zorgt dat ons beeld van de toekomst reeds op voorhand als slechter wordt ervaren? In dit essay houdt de auteur een pleidooi voor het beschouwen van de toekomst als een grotendeels onbekende evolutionaire voortzetting van het voorgaande. Hij breekt een lans voor het hanteren van rationaliteit bij het tegemoetzien van het onbekende.
124 Dansen op ‘Heatwave’, reizen naar Angola
Joost Vormeer
Een serie als Mad Men toont de jaren zestig als een periode van groeiende welvaart en optimisme over de toekomst. Gesteld dat je geld had, dan zou je een dramaserie kunnen maken over Europese jongeren van nu. Een groep jongeren die elkaar hebben leren kennen toen ze met een Erasmusbeurs op zak in Berlijn of Parijs studeerden en nog steeds contact hebben met elkaar. Wat ze precies doen en waar ze vandaan komen maakt niet zoveel uit, maar ze zijn allemaal mobiel en internationaal georiënteerd. Hun toekomst heeft alles te maken met een wijdere horizon.
134 De vloek van de Grote Oorlog. Over Stéphane Audoin-Rouzeau
Luc Rasson
De Franse historicus Stéphane Audoin-Rouzeau (°1955) heeft heel zijn carrière gewijd aan de Eerste Wereldoorlog. Zijn opvatting daarover gaat lijnrecht in tegen de manier waarop men meestal over die oorlog spreekt en denkt, namelijk in termen van een zinloos offer. Volgens Audoin-Rouzeau beschouwden de tijdgenoten die oorlog echter wel degelijk als zinvol. Die interpretatie leidde tot bittere discussies binnen het Franse historische gilde. In zijn jongste werk legt de historicus zijn persoonlijke en familiale band bloot met de Grote Oorlog.
146 Wonen op de bodem van de zee. Opzoek naar de verborgen landschappen van de Haarlemmermeer
Bram Esser
Wanneer de auteur niet ligt te slapen in zijn voormalige soldatencel in een oud fort, rijdt hij met een geleende fiets door het polderlandschap. Wat hij daar allemaal meemaakt geeft een heel ander beeld van de Noord-Hollandse cultuur dan dat waaraan we waren gewend.

F O R U M

155 Professoren in de politiek
Erik De Bom
160 Niet tegen, maar voor
Bruno Segers
166 Het nihilisme: Nietzsche’s drama
Paul van Velthoven
171 Het verkeerslicht in mij
Margo de Groot

P O D I U M

175 Onvoltooid verleden tijd. Geheugen en genocide
Ivo De Kock

B O E K E N

Abraham Joshua Heschel, De Profeten * Walter Lotens, De nieuwe coöperatie. Tussen realiteit en utopie * Manfred Spitzer, Digitale Dementie. Hoe wij ons verstand kapot maken* Floor van Renssen, Lezer, er zijn ook Belgen! Interactie tussen de Nederlandse en Vlaamse literatuur via literaire kritiek en uitgeverij (1980-1995) * Tjeu van den Berk en Marjeet Verbeek, Het filmgesprek: woorden aan droombeelden wijden. Spiritualiteit van de film.