D R I F T

3 Uitnodiging Debat ‘Wordt het morgen beter?’
Redactie
4 Geachte lezers
Herman Simissen
6 De schande van Lampedusa
Herman Simissen
8 Duurzame verzoening in Argentinië. Een historische kans voor paus Franciscus
Willy Stevens
De inspanningen van de Argentijnse democratie tegen de daders van grove mensenrechtenschendingen tijdens de dictatuur hebben nog niet alle wonden geheeld. Het Belgische concept van ‘duurzame nationale verzoening’, gelanceerd in 2001, voegt twee nieuwe componenten toe aan de traditionele overgangsjustitie – met name het vragen van vergiffenis door de daders en het toekennen ervan door de slachtoffers. De in het vooruitzicht gestelde reis van paus Franciscus naar zijn vaderland biedt hem een unieke kans om het belabberde imago van de leiding van de Argentijnse Kerk recht te trekken en tevens het morele gezag van de Kerk wereldwijd in te schakelen in de maatschappelijke zoektocht naar vergeving.
22 De schaduwen van een afwezigheid. Secularisatie en de nieuwe, universele godsdienstigheid
David Dessin
Is het Europese model van de seculiere samenleving nog wel zo toonaangevend voor de rest van de wereld als ooit gedacht? Terwijl er in eigen kringen steeds meer kritiek komt op haar identiteitsloze karakter – een kritiek die vaak heftig wordt afgewezen – groeit daarbuiten het belang van religie net meer en meer. Misschien betekent secularisatie niet zozeer de verdwijning van religie, maar haar transformatie tot iets nieuws?
33 Edward Anders en het verleden van Letland
Luc Rasson
Net als de andere Baltische staten heeft Letland in de twintigste eeuw een woelige geschiedenis gekend: het land werd bezet door nazi-Duitsland en tot twee keer toe door de Sovjet-Unie. Dat de Letten slachtoffer waren staat buiten kijf. Maar ook Joden werden massaal vervolgd. Hoe gaat Letland om met dat verleden in zijn musea en gedenkplaatsen? Edward Anders, een Letse Jood die de eerste Sovjetbezetting en de naziperiode meemaakte en die na de oorlog bekend werd als hoogleraar scheikunde in de VS, gaf een boeiende getuigenis.
44 Revolutie op de bühne. Dantons dood van Georg Büchner
Camille Creyghton
In 1835 publiceerde de jonge Duitse schrijver Georg Büchner het toneelstuk Dantons dood. Büchner thematiseerde in dit drama een episode uit de Franse Revolutie, namelijk de val en terechtstelling van de revolutieleider Danton. Daarmee reflecteerde hij op zijn eigen linkse engagement. Dantons dood was daarom zowel op literair als op politiek gebied een gewaagd stuk. Aangezien Büchners dilemma’s nog steeds aanwezig zijn in ons huidige politieke denken, is Dantons dood ook nu nog hoogst actueel.

F O R U M

55 Een allesbehalve virtuele schipbreuk
Harold Polis
61 Humanisme in het Algemeen Secundair Onderwijs
Guido Dierickx
66 Op het scherp van de snede. De memoires van Jan Hendrik van den Berg
Stijn Geudens
72 Wat geluk in de weg staat
Bruno Segers

P O D I U M

77 Familiedrama
Klaas Tindemans
82 Liever brieven van Judith Herzberg
Joris Gerits

B O E K E N

Pierre Abélard, Gesprek tussen een filosoof, een jood en een christen * Remieg Aerts en Peter de Goede (red.), Omstreden democratie. Over de problemen van een succesverhaal * Patrick Loobuyck, De seculiere samenleving. Over religie, atheïsme en democratie * Fons Strijbosch, De vrolijke revolutie * Berlinde De Bruyckere en J. M. Coetzee, Kreupelhout – Crippelwood.